ดัชนี:รากอักษรจีน

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 หน้านี้แสดงรากอักษรที่เป็นหมวดนำ แต่ละหมวดจะมีหน้าย่อยรวมอักษรจีนที่จัดอยู่ในหมวดนั้นทั้งหมดเท่าที่ยูนิโคดมี อักษรจีนบางตัวซึ่งเป็นส่วนน้อยอาจอยู่ได้ 2 หมวด

รากอักษรจีน แก้ไข

1 ขีด (ลำดับที่ 1–6) แก้ไข

, , , 丿, ,

乀 หรือ 乁 ให้ดูที่ 丿
乚 หรือ 乛 ให้ดูที่ 乙

2 ขีด (ลำดับที่ 7–29) แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

亻 ให้ดูที่ 人
丷 ให้ดูที่ 八
刂 ให้ดูที่ 刀
㔾 ให้ดูที่ 卩
巜 ให้ดูที่ 巛 (3 ขีด)
讠 ให้ดูที่ 言 (7 ขีด)

3 ขีด (ลำดับที่ 30–60) แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 广, , , , , , ,

川 ให้ดูที่ 巛
彑 ให้ดูที่ 彐
忄 ให้ดูที่ 心 (4 ขีด)
扌 ให้ดูที่ 手 (4 ขีด)
氵 ให้ดูที่ 水 (4 ขีด)
犭 ให้ดูที่ 犬 (4 ขีด)
纟 ให้ดูที่ 糸 (6 ขีด)
艹 ให้ดูที่ 艸 (6 ขีด)
⻌ ให้ดูที่ 辵 (7 ขีด)
⻏ ข้างขวา ให้ดูที่ 邑 (7 ขีด)
门 ให้ดูที่ 門 (8 ขีด)
⻏ ข้างซ้าย ให้ดูที่ 阜 (8 ขีด)
飞 ให้ดูที่ 飛 (9 ขีด)
饣 ให้ดูที่ 食 (9 ขีด)
马 ให้ดูที่ 馬 (10 ขีด)

4 ขีด (ลำดับที่ 61–94) แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

攵 ให้ดูที่ 攴
旡 ให้ดูที่ 无
朩 ให้ดูที่ 木 (บางคำ)
灬 ให้ดูที่ 火
爫 ให้ดูที่ 爪
尣 ให้ดูที่ 尢 (3 ขีด)
王 ให้ดูที่ 玉 (5 ขีด)
礻 ให้ดูที่ 示 (5 ขีด)
罓 ให้ดูที่ 网 (6 ขีด)
⺼ ให้ดูที่ 肉 (6 ขีด)
见 ให้ดูที่ 見 (7 ขีด)
贝 ให้ดูที่ 貝 (7 ขีด)
车 ให้ดูที่ 車 (7 ขีด)
辶 ให้ดูที่ 辵 (7 ขีด)
长 ให้ดูที่ 長 (8 ขีด)
韦 ให้ดูที่ 韋 (9 ขีด)
风 ให้ดูที่ 風 (9 ขีด)

5 ขีด (ลำดับที่ 95–117) แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

歺 ให้ดูที่ 歹 (4 ขีด)
母 ให้ดูที่ 毋 (4 ขีด)
氺 ให้ดูที่ 水 (4 ขีด)
罒 ให้ดูที่ 网 (6 ขีด)
衤 ให้ดูที่ 衣 (6 ขีด)
钅 ให้ดูที่ 金 (8 ขีด)
鸟 ให้ดูที่ 鳥 (11 ขีด)
龙 ให้ดูที่ 龍 (16 ขีด)

6 ขีด (ลำดับที่ 118–146) แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

⺮ ให้ดูที่ 竹
𦍌 ให้ดูที่ 羊
覀 ให้ดูที่ 襾
页 ให้ดูที่ 頁 (9 ขีด)
齐 ให้ดูที่ 齊 (14 ขีด)

7 ขีด (ลำดับที่ 147–166) แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

麦 ให้ดูที่ 麥 (11 ขีด)
龟 ให้ดูที่ 龜 (16 ขีด)

8 ขีด (ลำดับที่ 167–175) แก้ไข

, , , , , , , ,

鱼 ให้ดูที่ 魚 (11 ขีด)
黾 ให้ดูที่ 黽 (13 ขีด)
鼡 ให้ดูที่ 鼠 (13 ขีด)
齿 ให้ดูที่ 齒 (15 ขีด)

9 ขีด (ลำดับที่ 176–186) แก้ไข

, , , , , , , , , ,

10 ขีด (ลำดับที่ 187–194) แก้ไข

, , , , , , ,

11 ขีด (ลำดับที่ 195–200) แก้ไข

, , , 鹿, ,

12 ขีด (ลำดับที่ 201–204) แก้ไข

, , ,

13 ขีด (ลำดับที่ 205–208) แก้ไข

, , ,

14 ขีด (ลำดับที่ 209–210) แก้ไข

,

15 ขีด (ลำดับที่ 211) แก้ไข

16 ขีด (ลำดับที่ 212–213) แก้ไข

,

17 ขีด (ลำดับที่ 214) แก้ไข