ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

廴 (รากอักษรจีนที่ 54)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𢌗

+3 ขีดแก้ไข

, , 𢌘, 𢌙, 𢌚, 𪪬, 𫸑

+4 ขีดแก้ไข

, , 𢌜, 𭚒, 𭚓, 𭚔

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𢌛, 𢌝, 𢌞, 𪪭, 𪪮, 𭚕

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𢌟

+7 ขีดแก้ไข

, 𢌠, 𢌡, 𢌢, 𢌣, 𢌤, 𢌥, 𪪯

+8 ขีดแก้ไข

𢌦, 𢌧, 𪪰, 𫸒, 𫸓

+9 ขีดแก้ไข

𢌨, 𢌩, 𢌪, 𪪱

+10 ขีดแก้ไข

𢌫

+11 ขีดแก้ไข

𣉡

+12 ขีดแก้ไข

𦋪, 𪪲

+13 ขีดแก้ไข

𫸔

+16 ขีดแก้ไข

𫸕