ดัชนี:พินอินภาษาจีนกลาง

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0

เรียกดูตามอักษรขึ้นต้นของพินอิน: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, w, x, y, z