ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบชางเจี๋ย

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 อักษรจีนบางตัวอาจมีวิธีการป้อนมากกว่าหนึ่งแบบก็ได้

เรียกดูตามเลขขึ้นต้นของระบบชางเจี๋ย (ไม่มี z รวมอยู่ด้วย เนื่องจากเป็นปุ่มพิเศษ):

廿