ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 อักษรจีนบางตัวอาจมีวิธีการป้อนมากกว่าหนึ่งแบบก็ได้

เรียกดูตามเลขขึ้นต้นของระบบสี่มุม: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9