ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

3 แก้ไข

30 แก้ไข

31 แก้ไข

32 แก้ไข

33 แก้ไข

34 แก้ไข

35 แก้ไข

36 แก้ไข

37 แก้ไข

38 แก้ไข

39 แก้ไข