ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/3

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

3แก้ไข

30แก้ไข

31แก้ไข

32แก้ไข

33แก้ไข

34แก้ไข

35แก้ไข

36แก้ไข

37แก้ไข

38แก้ไข

39แก้ไข