U+6EEF, 滯
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6EEF

[U+6EEE]
CJK Unified Ideographs
[U+6EF0]

ภาษาร่วม

แก้ไข
จีนตัวเต็ม
จีนตัวย่อ
ญี่ปุ่น
เกาหลี

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 85, +11, 14 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 水大心月 (EKPB), การป้อนสี่มุม 34127, การประกอบ )

  1. block up, obstruct
  2. stagnant
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 643 อักขระตัวที่ 29
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 18075
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 1051 อักขระตัวที่ 10
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 3 หน้า 1715 อักขระตัวที่ 2
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+6EEF

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʐ̩⁵¹/
Harbin /ʈ͡ʂʐ̩⁵³/
Tianjin /ʈ͡ʂʐ̩⁵³/
Jinan /ʈ͡ʂʐ̩²¹/
Qingdao /tʃz̩⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʐ̩³¹²/
Xi'an /ʈ͡ʂʐ̩⁴⁴/
Xining /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Yinchuan /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Wuhan /t͡sʰz̩³⁵/
Chengdu /t͡sz̩¹³/
Guiyang /t͡sz̩²¹³/
Kunming /ʈ͡ʂʐ̩²¹²/
Nanjing /ʈ͡ʂʰʐ̩⁴⁴/
Hefei /ʈ͡ʂʰʐ̩⁵³/
Jin Taiyuan /t͡sz̩⁴⁵/
Pingyao /ʈ͡ʂʐ̩³⁵/
Hohhot /t͡sz̩⁵⁵/
Wu Shanghai /zz̩²³/
Suzhou /zz̩ʷ³¹/
Hangzhou /d͡zz̩¹³/
Wenzhou /d͡zei²²/
Hui Shexian /t͡ɕʰi²²/
Tunxi
Xiang Changsha /ʈ͡ʂʰʐ̩⁵⁵/
Xiangtan /ʈ͡ʂʐ̩⁵⁵/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /t͡sʰe⁵³/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sɐi²²/
Nanning /t͡sɐi²²/
Hong Kong /t͡sɐi²²/
Min Xiamen (Hokkien) /te²²/
/te²¹/
Fuzhou (Eastern Min) /tɛi²⁴²/
Jian'ou (Northern Min) /tʰi⁴⁴/
Shantou (Teochew) /tʰi²¹³/
Haikou (Hainanese) /t͡si³⁵/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ต้นพยางค์ () (11)
ท้ายพยางค์ () (37)
วรรณยุกต์ (調) Departing (H)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open
ส่วน () III
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ drjejH
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /ɖˠiᴇiH/
พาน อู้ยฺหวิน /ɖᵚiɛiH/
ซ่าว หรงเฟิน /ȡiæiH/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /ɖjiajH/
หลี่ หรง /ȡjɛiH/
หวาง ลี่ /ȡĭɛiH/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /ȡʱi̯ɛiH/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
zhì
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
zai6
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
zhì
จีนยุคกลาง ‹ drjejH ›
จีนเก่า /*[d]r[a][t]-s/
อังกฤษ obstruct

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
หมายเลข 1963
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 1
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*dads/