U+796D, 祭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-796D

[U+796C]
CJK Unified Ideographs
[U+796E]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 113, +6, 11 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 月人一一火 (BOMMF), การป้อนสี่มุม 27901, การประกอบ ⿱&CDP-8C4F;)

  1. ถวายเครื่องบูชาหรือเครื่องสังเวย, บูชา

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 843 อักขระตัวที่ 7
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 24700
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 1263 อักขระตัวที่ 8
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 4 หน้า 2397 อักขระตัวที่ 7
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+796D

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ #

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕi⁵¹/
Harbin /t͡ɕi⁵³/
Tianjin /t͡ɕi⁵³/
Jinan /t͡ɕi²¹/
Qingdao /t͡si⁴²/
Zhengzhou /t͡si³¹²/
Xi'an /t͡ɕi⁴⁴/
Xining /t͡ɕji²¹³/
Yinchuan /t͡ɕi¹³/
Lanzhou /t͡ɕi¹³/
Ürümqi /t͡ɕi²¹³/
Wuhan /t͡ɕi³⁵/
Chengdu /t͡ɕi¹³/
Guiyang /t͡ɕi²¹³/
Kunming /t͡ɕi²¹²/
Nanjing /t͡si⁴⁴/
Hefei /t͡sz̩⁵³/
Jin Taiyuan /t͡ɕi⁴⁵/
Pingyao /t͡ɕi³⁵/
/t͡sei³⁵/ ~先人
Hohhot /t͡ɕʰi⁵⁵/
Wu Shanghai /t͡ɕi³⁵/
Suzhou /t͡si⁵¹³/
Hangzhou /t͡ɕi⁴⁴⁵/
Wenzhou /t͡sei⁴²/
Hui Shexian /t͡si³²⁴/
Tunxi /t͡se⁴²/
Xiang Changsha /t͡si⁵⁵/
Xiangtan /t͡si⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡ɕʰi⁴⁵/
Hakka Meixian /t͡si⁵³/
Taoyuan /t͡si⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡sɐi³³/
Nanning /t͡sɐi³³/
Hong Kong /t͡sɐi³³/
Min Xiamen (Hokkien) /t͡se²¹/
Fuzhou (Eastern Min) /t͡si²¹²/
Jian'ou (Northern Min) /t͡si³³/
Shantou (Teochew) /t͡si²¹³/
Haikou (Hainanese) /t͡si³⁵/


ภาษาเวียดนาม

แก้ไข

อักษรฮั่น

แก้ไข

: การออกเสียงฮ้านโนม: tế

  1. คำนี้ต้องการคำแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยและเพิ่มคำแปล แล้วนำ {{rfdef}} ออก