ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/2

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

2แก้ไข

20แก้ไข

21แก้ไข

22แก้ไข

23แก้ไข

24แก้ไข

25แก้ไข

26แก้ไข

27แก้ไข

28แก้ไข

29แก้ไข