ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

2 แก้ไข

20 แก้ไข

21 แก้ไข

22 แก้ไข

23 แก้ไข

24 แก้ไข

25 แก้ไข

26 แก้ไข

27 แก้ไข

28 แก้ไข

29 แก้ไข