U+4E58, 乘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E58

[U+4E57]
CJK Unified Ideographs
[U+4E59]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 4, 丿+9, 10 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 竹木中心 (HDLP), การป้อนสี่มุม 20901)

  1. ride, ascend
  2. avail oneself of
  3. numerary adjunct for vehicles
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 83 อักขระตัวที่ 9
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 154
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 166 อักขระตัวที่ 40
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 1 หน้า 40 อักขระตัวที่ 1
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+4E58

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ #

รูปแบบอื่น

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰəŋ³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰəŋ²⁴/ ~法
/ʈ͡ʂʰəŋ⁵³/ ~車
Tianjin /ʈ͡ʂʰəŋ⁴⁵/
/t͡sʰəŋ⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰəŋ⁴²/
Qingdao /tʃʰəŋ⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰəŋ⁴²/
Xi'an /ʈ͡ʂʰəŋ²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʰə̃²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰəŋ⁵³/
Lanzhou /ʈ͡ʂʰə̃n⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰɤŋ²¹³/
Wuhan /t͡sʰən²¹³/
Chengdu /sən³¹/
/t͡sʰən³¹/
Guiyang /t͡sʰen²¹/
Kunming /ʈ͡ʂʰə̃³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʰən²⁴/
Hefei /ʈ͡ʂʰən⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰəŋ¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂʰəŋ¹³/
Hohhot /t͡sʰə̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /zəŋ²³/
Suzhou /zən¹³/
Hangzhou /d͡zen²¹³/
Wenzhou /zeŋ³¹/
Hui Shexian /t͡ɕʰiʌ̃⁴⁴/
Tunxi /t͡ɕʰiɛ⁴⁴/
/t͡ɕʰian⁴⁴/
Xiang Changsha /ʂən¹³/
Xiangtan /ʂən¹²/
Gan Nanchang /sɨn⁴⁵/
Hakka Meixian /sən¹¹/
Taoyuan /ʃen⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /seŋ²¹/
Nanning /seŋ²¹/
Hong Kong /siŋ²¹/
Min Xiamen (Hokkien) /siŋ³⁵/
Fuzhou (Eastern Min) /siŋ⁵³/
Jian'ou (Northern Min) /t͡sʰeiŋ²¹/
Shantou (Teochew) /seŋ⁵⁵/
Haikou (Hainanese) /seŋ³¹/