ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

丿 (รากอักษรจีนที่ 4)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

丿, ,

+1 ขีดแก้ไข

, , , , 𠂆, 𠂇, 𠂈, 𠂉, 𠂊, 𬻿, 𬼀, 𬼁, 𬼂, 𰀪, 𰀫

+2 ขีดแก้ไข

, , , , , 𠂋, 𠂌, 𠂍, 𠂎, 𫝄, 𫡏, 𬼃

+3 ขีดแก้ไข

, , , 𠂏, 𠂐, 𠂑, 𠂒, 𠂓, 𬼄, 𬼅, 𬼆

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 𠂔, 𠂕, 𠂖, 𠂗, 𠂘, 𠂙, 𠂚, 𠂛, 𠂜, 𠂝, 𠂞, 𠂟, 𠂠, 𠂡, 𫡐, 𬼇, 𬼈, 𰀬

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , 𠂢, 𠂣, 𠂤, 𠂥, 𠂦, 𠂧, 𠂩, 𠂪, 𠂫, 𠂭, 𪜌, 𫡑, 𫡒, 𫡓, 𬼉

+6 ขีดแก้ไข

, 𠂯, 𫡔, 𬼊

+7 ขีดแก้ไข

, 𠂲, 𠂳, 𠂶, 𫡕, 𫡖, 𫡗, 𫡘, 𬼋

+8 ขีดแก้ไข

, 𠂴, 𠂷, 𪜍, 𫡙, 𫡚

+9 ขีดแก้ไข

, 𠂹, 𠂺, 𠂻, 𠂼, 𠂽, 𠂾, 𪜎, 𪜏, 𫡛, 𫡜, 𬼌, 𬼍, 𬼎, 𬼏

+10 ขีดแก้ไข

𠂿, 𠃀, 𠃁, 𠃂, 𫡝, 𬼐

+11 ขีดแก้ไข

𠃃, 𠃄, 𫡞, 𰀭, 𰀮, 𰀯

+12 ขีดแก้ไข

𠃆

+13 ขีดแก้ไข

𠃅, 𬼑

+14 ขีดแก้ไข

𠃇, 𫡟, 𫡠, 𬼒

+15 ขีดแก้ไข

𬼓, 𬼔

+21 ขีดแก้ไข

𬼕

+22 ขีดแก้ไข

𠃈

+27 ขีดแก้ไข

𫡡