ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0

เรียกดูตามอักษรขึ้นต้นของยฺหวืดเพ็ง: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p, s, t, u, w, z