ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

faaแก้ไข

faa1 : , , 𤾸, , ,
faa3 : ,
faa6 :

faaiแก้ไข

faai1 : , , ,
faai2 :
faai3 : , , , , , , , , , , , , , , 𫂈, , ,
faai4 :
faai6 :

faakแก้ไข

faak1 : ,

faanแก้ไข

faan1 : , , , 𢓉, , , , , , , , , , , , ,
faan2 : 𠆩, , , , , , , ,
faan3 : , , , , , , , 𧶶,
faan4 : , , , , , , 𢖾, , , , , , , , , , , , , 𥐥, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䩿, , , , , 𪄴,
faan5 : , , , , , 𨠒
faan6 : , , , , , , , , , , , , ,

faatแก้ไข

faat1 : , , , , , , , , , , , , , ,
faat3 : , 𠵽, , , , , , , , , , , , 𧬋, ,
faat6 :

faauแก้ไข

faau2 : , , , ,
faau4 : , ,
faau6 :

faiแก้ไข

fai1 : , , , 𡽪, , , , , , , , , , , , 𤪖, 𦆮, , 𦑩, 𧃸, , , , , , , ,
fai2 : ,
fai3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fai6 : ,

fanแก้ไข

fan1 : 𠊠, , , , , , 𡓽, , 𡝱, , , , , , , , , , , , , , , , , 𣶼, , 𤉙, , 𤏩, , 𤑕, 𤑛, , , 𤦈, , , , , , , , , , , 𫄸, , , , , , , , , , , , , , , 𨧼, , , , , ,
fan2 : , ,
fan3 : , , , , , 䀀, , , , , , ,
fan4 : , , , 𡌂, , , , , , , , , , , , , , , 䀀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fan5 : , , , , , 𡘊, , 𡚒, 忿, , , , , , , ,
fan6 : , , , , 忿, , , , 䀀,

fangแก้ไข

fang4 :
fang6 :

fatแก้ไข

fat1 : , , , , , , , , 巿, , , 彿, , , , , , , , , , , , , 𤤖, , , , , , , , , , 𦡆, , , , , , , 𧩓, , , , , , , , , ,
fat3 : , ,
fat6 : , , , , , , , , 𡌅, , , , , , , , , , , , , , , , ,

fauแก้ไข

fau2 : , , , 𠳝, , , , 𧶏
fau4 : , , , , , , , , , 𦷰, 𦹃, , ,
fau6 : , , , , 𧌓, , , 𨸏

feแก้ไข

fe1 :
fe3 :

feiแก้ไข

fei1 : , , , , , , , , , , 𦴧, , , , , , 𩇫, , , , , , , ,
fei2 : , , , , , , , , , , , , , , , 𦻔, , , , , 𩄼,
fei4 : , , , , , ,
fei6 : , , , ,

fikแก้ไข

fik1 : 𠱥

fingแก้ไข

fing3 :

fitแก้ไข

fit1 : 𢝵, 𢞵

fiuแก้ไข

fiu3 :

foแก้ไข

fo1 : , , , , , , , , , , , ,
fo2 : , , , , , , , , , , , , ,
fo3 : , , , , , , , ,

fokแก้ไข

fok3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fongแก้ไข

fong1 : , , , , , , , , , , 𣇷, , , , , , 𤤁, , , , , , , , , , , ,
fong2 : 仿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𣆤, 𣆥, , , , 𤒼, , , , , , , , , , 访, , , , , 𨻙, , ,
fong3 : , , , , , , , , 𧵦
fong4 : , , , , , , , ,

fuแก้ไข

fu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫓧, , , , , , , , , , , , ,
fu2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪄇,
fu3 : 𠓗, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨬬
fu4 : , 𠒎, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
fu5 : , ,
fu6 : , , , , , , , 𡧛, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fuiแก้ไข

fui1 : , , , , , , , , 𣁽, , , , , , , , , , , , , ,
fui2 : , , , , , 贿, , , , ,
fui3 : 𠧩, , 𡟇, 𡟼, , , , , , , , , , ,
fui4 :

fukแก้ไข

fuk1 : , , , , , , , , , , , 𧄦, , , , , , , , , , , , 𩜲, , ,
fuk6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

funแก้ไข

fun1 : , , , , , , 𣟂, , , , , , , , , , , , ,
fun2 : , , , , , , , , , , ,
fun3 : ,

fungแก้ไข

fung1 : , , , , 𠘰, , , , , , 𡵞, , , , , 𢞁, , , 𣗏, , , 𣺿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧧽, , , , , , , , 𩆨, , , , , 𩥪, ,
fung2 : , , , , , , ,
fung3 : , , , , ,
fung4 : , , , , , , , , , , , 𩅛, ,
fung6 : , 𠏵, , , , 𢔓, , 𤪧, , , ,

futแก้ไข

fut3 : , , , ,