ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

baaแก้ไข

baa1 : , , , , , , 𤆵, , , , , , , , , , , , , , , ,
baa2 : , , ,
baa3 : , , , , , , , , , , ,
baa6 : , , , , ,

baaiแก้ไข

baai1 : , ,
baai2 : , , , ,
baai3 : , , , , ,
baai6 : , , , , , , , , , , ,

baakแก้ไข

baak1 : , ,
baak3 : , , , , , , 𤤿, , , , , ,
baak6 : , , , 𤇢, , , , , , ,

baanแก้ไข

baan1 : , , , , , , , , , , , , , , ,
baan2 : , , , , , , , , , , , ,
baan3 : ,
baan6 : , 𡌶, , , , , , , 䩿,

baangแก้ไข

baang1 : , , , 𨭌,
baang4 : , 𠾴
baang6 : 𠾴, ,

baatแก้ไข

baat1 : ,
baat3 : , , , , , , 𥐙,
baat6 : , , , , , , , ,

baauแก้ไข

baau1 : , , , , , , , ,
baau2 : , ,
baau3 : , ,
baau6 : , , , ,

baiแก้ไข

bai1 : , ,
bai2 :
bai3 : 𠻻, , , , , , , , , ,
bai6 : , 𡃇, , , 𡚁, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bakแก้ไข

bak1 : ,
bak3 : ,
bak6 : , , ,

bamแก้ไข

bam1 : ,

banแก้ไข

ban1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦆯, , 𧓍, , , , , , , , , , , , 𨮘, , 𩣺,
ban2 : , , , , , ,
ban3 : , , , , , , 𡣑, 𡣕, , , , 𢷤, , , , , 𩣺, , , , , , 𩯭
ban6 : , , , , , 𦯀

bangแก้ไข

bang1 : , , , , , , , , , , , , , 𧌇, , , , ,
bang2 :
bang5 :
bang6 : ,

batแก้ไข

bat1 : , , , , , , , 𢳂, , , , , , 𤒹, , , , , , , , , , , , , , , ,
bat3 :
bat6 : , , , 𢏺, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bauแก้ไข

bau1 :
bau2 :
bau6 :

beแก้ไข

be1 : ,
be6 : ,

beiแก้ไข

bei1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦱔, , , , , , , , , , , ,
bei2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bei3 : 𠳓, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bei6 : , , , , 𡀠, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bekแก้ไข

bek3 :

bengแก้ไข

beng2 : , ,
beng3 : , ,
beng6 :

bikแก้ไข

bik1 : , , , , , , , , , , , , , 𤩹, , 𤾩, , , , , , , , , , , , ,
bik3 : ,
bik6 : 𠁆,

binแก้ไข

bin1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bin2 : , , , , , , , , , , , 鯿
bin3 : , , , ,
bin6 : 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bingแก้ไข

bing1 : , , , , , , , , , , 𦛼, , 𨴴
bing2 : , , 𡛦, 𡟛, , , , , , , , , , 𣶸, , 𤦋, , , 𥪕, , , , 𨧺, , , ,
bing3 : , , , , , , , , , ,
bing4 : 𠹶
bing6 : , , , , ,

bitแก้ไข

bit1 : , , , , , , 㮿, , , , , , , , , , , , , , , , ,
bit3 : , , , , , , , , , , , , , , ,
bit6 : , , 𡋾, , 㮿, , , , , , , , , ,

biuแก้ไข

biu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
biu2 : , , , , , , , , , ,
biu3 : ,
biu6 :

boแก้ไข

bo1 : , , , , , , , , , 𨨏
bo2 : , ,
bo3 : , 𡃓, , , , , ,

bokแก้ไข

bok1 : , ,
bok3 : , , , , , , , , , , , , , , 𣽡, , , , , , , , , , , , , 𨍭, , , , , , , , , , , , , ,
bok6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bongแก้ไข

bong1 : , , , , , , , , , , , , , , 𨧜, ,
bong2 : , , , , , , , , , , , ,
bong3 :
bong4 :
bong6 : , , , , , , ,

bouแก้ไข

bou1 : , , , , , , , , , , 𫐓, , , , 𫚙
bou2 : , 𠸒, , , , , , 𡝬, , 𡤧, , , , , 𤣰, , , 𤦸, , , , , 𦹂, 𧅤, , , , , 𨩚, 𨰦, 𨰰, 𨰻, , , , , , , ,
bou3 : , , , , , , , , , , , 𫐓, , , ,
bou4 :
bou6 : , , , , , , , , , , , , 𣭚, , , , , 簿, , , , , , , , , 𫐓, , , , , ,

buแก้ไข

bu4 :

buiแก้ไข

bui1 : , , ,
bui3 : , , , , , , 浿, , , , , , , , , , , , 𧵔, , , , , , , , 𨩈,
bui4 :
bui5 : 𠀾
bui6 : , , , , , , ,

bukแก้ไข

buk1 : , , , , , 𪋿
buk6 : , , , 𡂈, , , , , , , , , 𣾴, , , 𥣈, , , , , , , , 𨆯, , , , , , ,

bunแก้ไข

bun1 : , , , , , ,
bun2 : , , , , , , , , ,
bun3 : , , , , , ,
bun6 : , , , , , , , , , ,

bungแก้ไข

bung2 : , , , , , , , ,
bung6 : , , , , 𩗴,

butแก้ไข

but1 : 𠼭
but3 : , , , , , ,
but6 : , , , , , , , , , , , , , , , , 㶿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𩓐, , , , , , , , , ,