ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

caaแก้ไข

caa1 : , , , , , , , , , , , , , , ,
caa2 : ,
caa3 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
caa4 : , , , , , , , , , , , 𤨓, , , , , 𥻗, , , , , , 𩿞
caa5 :

caaiแก้ไข

caai1 : , , , , , , , , ,
caai2 : ,
caai3 : , , , , , , , , ,
caai4 : , , , , 𡣙, , , , , , , ,

caakแก้ไข

caak1 : ,
caak3 : , , , , , , , , , , , , , 𥑬, , , , , 𥰡, , ,
caak6 : , , , , ,

caamแก้ไข

caam1 : , , , , , , , 𠻝, , , , , , , , , , , ,
caam2 : , , , , , , , , ,
caam3 : , , , , , , , 䱿
caam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
caam5 : , ,

caanแก้ไข

caan1 : , , , , , , , , ,
caan2 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
caan3 : 𠍇, , , , , , , 𤨪, , , , , 𨮏
caan4 : , , , ,
caan5 : ,

caangแก้ไข

caang1 : 倀, , , , , , , 𦉘,
caang2 :
caang3 : , 𥋇,
caang4 : , 倀, , , , , , , , , ,

caapแก้ไข

caap1 : , , , , , , ,
caap3 : , , , , ,

caatแก้ไข

caat3 : , , , , , , , , , , , , , , , 𩟔,

caauแก้ไข

caau1 : , , , , 𤙴, , , 𧣈, , , , , ,
caau2 : , , , , ,
caau3 : 𠳕, , , , , , ,
caau4 : , , , , , , , , , 𥊌, , , , , , ,

caiแก้ไข

cai1 : , , , , , , , , , , , , ,
cai3 : , , 𠯦, , , , , , ,
cai4 : , , , 𣋠, , , , , , , , , , 𪗆
cai5 : , , , ,
cai6 : ,

cakแก้ไข

cak1 : , , , , ,
cak3 : , ,

camแก้ไข

cam1 : , , , , , , , , , , , , , , ,
cam2 : , , , , , , , , , , , , , ,
cam3 : , , , , , , , 𩂈
cam4 : , , , , , , , , , , 𩖰, , , , , , , , , , , , 𦅛, , , , , , , , , , , , , ,
cam5 :

canแก้ไข

can1 : , , 𡤅, , , , , , , , 𧡘, ,
can2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
can3 : , , , , , , , , , , , , 𧡘, , , , , ,
can4 : , , , , ,
can5 : ,

cangแก้ไข

cang1 : , , , , , , , ,
cang2 : ,
cang3 :
cang4 : , , , , , , , , , , , , , ,

capแก้ไข

cap1 : , , , , , , , , , , ,
cap3 : , , , , , , , ,

catแก้ไข

cat1 : , 𠀁, , , , ,
cat3 : , , ,
cat6 : 𨳍,

cauแก้ไข

cau1 : , , , , , , , , 𤧐, , , , , , , , , , , , , , 𩄍, , , , , , , , , ,
cau2 : , , , , , 𬑡, , ,
cau3 : , , , , , , , , , , , , 𩡗,
cau4 : , , , 𠑥, , , , , , , , , , , 𤅕, , , , 𤴆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cau5 : 𧽒,

ceแก้ไข

ce1 : , , 𠾏, 𡌄, , , , , 𤉖, , , ,
ce2 : , , , 𠳏, , , , , , , ,
ce3 : ,
ce4 : , , , 𦳃, , ,
ce5 : ,
ce6 : 𠳏,

cekแก้ไข

cek3 : , , , 𤆍, , 𤷫, 𦬨, , ,

cengแก้ไข

ceng1 : , , ,
ceng2 :
ceng4 : ,

ceoiแก้ไข

ceoi1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ceoi2 : , , , , , , 𧍒, , ,
ceoi3 : , , , , , , 𣝦, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ceoi4 : , , 𡃴, , , 𢊍, , , , , , , , , , , , , , , , , 𥱥, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ceoi5 :

ceonแก้ไข

ceon1 : 𢰦, , , 𣇸, , 椿, , , , , , , , , , , 𪂹
ceon2 : , , , , , , , , ,
ceon4 : , 𡻈, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ceotแก้ไข

ceot1 : , , , , , , ,

ciแก้ไข

ci1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫄨, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ci2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣸆, , , , , , , , , , , 𦴢, , , , , , , , , , , , 齿
ci3 : , , , , 𠤣, , , , , , 𡷑, , , , , , , 𢡠, , , , , , , , , , , , , , , , 𦐑, , 𦙼, , , , , , , , 𧶽, , , , 𨦉, , , , ,
ci4 : , , , , , , , , 𡞰, , , , , , , , , , , , , , 𤧹, , , , 𥔵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨐒, , , , , , , 𨨲, 𨫞, , , , , , , , , , 𩶅, 𩼰, 䲿, , 鶿, , ,
ci5 : , , , , , , , , , , , ,

cikแก้ไข

cik1 : , , , , 𠮟, , , , 𢘛, , , , , , , , , , , , , , 𤷫, 𥄎, , , 𦭐, , , , , , , , 𫛶, , , 𪆵,
cik3 : , ,

cimแก้ไข

cim1 : , , , 𠠬, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥽋, , , , , , , , , , , , , , , ,
cim2 : , ,
cim3 : , , , , , , , , , , , , 𨗴, ,
cim4 : , , , , , , , , , , , , , ,
cim5 :

cinแก้ไข

cin1 : , , , , , , , 𤣳, , , , , 𥪕, , 𦒘, , 𦭛, , , , , , , ,
cin2 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
cin3 :
cin4 : , , , , , , , , , 𥗛, , , , , , 辿, , ,
cin5 : , , , , , ,

cingแก้ไข

cing1 : , , , , , , , , 𤦭, 𤲟, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cing2 : , 𢌥, , , , , , , , , ,
cing3 : , , , , ,
cing4 : , , , , , , , , , , , , 𣽿, , 𤩏, , , , , 𦻓, , , , , ,
cing6 :

cipแก้ไข

cip3 : , , , , , , 𣠺, , 𤊿, , , , ,

citแก้ไข

cit3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ciuแก้ไข

ciu1 : , 𢁾, , , , , , 𣸬, , , , , , , , , 䫿,
ciu2 : , , , , , 𪍑
ciu3 : , , , , , , , , , ,
ciu4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ciu5 : ,

coแก้ไข

co1 : , , , , , 𢶷, , , , , , , , , , , , 𦷝, , , , , ,
co2 : 𠪴, , , , 𣕑, , , , , , , , , , 𨭣
co3 : , , , , 𡢟, , , , , , , , , , , ,
co4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
co5 : ,

coekแก้ไข

coek3 : , , , , , , , , , , 𢂚, , , , , , , , , , 㹿, , 𥇍, , , , , , 𦋐, , , , , , , , , , 䧿, , , ,

coengแก้ไข

coeng1 : , 倀, , , , , , , , 㧿, , , , , , , , , , , , 𥚕, , , , 𥦬, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨫥, , , , , , , , , 𪂇, ,
coeng2 : , ,
coeng3 : , , , , , , , 𣈱, , , , , , , , , ,
coeng4 : , , , , , , , , , 𡤑, , , , 𢒑, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

coiแก้ไข

coi1 :
coi2 : , , , , 𣶶, 𤊕, , , , , , 𦹮, , , , , 䫿
coi3 : , , , , , 𡤐, 𡧳, , , , , , , 䫿,
coi4 : 𠆫, , , , , , , ,

cokแก้ไข

cok3 : , , , ,

congแก้ไข

cong1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cong2 : , 𡡢, , , , 𢠵, , , , , , , , , , ,
cong3 : , , , , , , , ,
cong4 : , , , , , , , , , , , ,

couแก้ไข

cou1 : , , , , ,
cou2 : , , , , , ,
cou3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
cou4 : , , , , , , , , , , 𥕢, , , , , , , ,
cou5 : 𢲵, 𢵄,

cukแก้ไข

cuk1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣙙, , , , , , , , , , , , , , , , 𫂙, , , , , , , , , , , , , , , , 𨀂, , , , , , , , , , , , , , , 𫗧, , ,
cuk6 : , , ,

cunแก้ไข

cun1 : ,

cungแก้ไข

cung1 : 𠁨, , , , , , , 𡟟, , , , , , , , , , , , 𣑁, , , , , , , , , 𪻐, , 𤦏, 𤧚, , , , , , 罿, , , , , , , , , , , , , 𦿞, , , 𧘂, , , , , , , 𫓩, , , , ,
cung2 : , 𠖥, , , , ,
cung3 : , , , ,
cung4 : , , , , 𡨭, , , , 𢹸, , , , , , , , , 𪻐, , , , , , , 𦦵, , , , , , , , , , 𩃭, ,
cung5 : 𤭮, ,

cyuแก้ไข

cyu1 : ,
cyu2 : , , ,
cyu3 : , ,
cyu4 : , , , , , 𢊍, , , , , , , , , , , 𨆼, , ,
cyu5 : , , , , , , , , , , , , , , , 𥌓, , , , , , , , 𦅜, 𦆭, , , , , , , , , 𨀉,

cyunแก้ไข

cyun1 : , , , , , , , 穿, , , , 蹿, , , , , ,
cyun2 : , , , , , , , , , , , , 𧍒, , ,
cyun3 : , , , 𡭄, , , , , , , , , , , , , , ,
cyun4 : , , , , , 𠓾, 𠩯, , , , , , , , , 𢙨, , , , , , 𣗎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧊲, , , , , , , , 𨚲, , , ,
cyun5 : , ,

cyutแก้ไข

cyut1 : 𠾼
cyut3 : , , , , 𢸶, , , , , , 䯿,
cyut6 : 𠾼