ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

paaแก้ไข

paa1 : , , ,
paa3 : , ,
paa4 : 𠌊, , , , , , , , , , , , , 𦘩, , ,

paaiแก้ไข

paai1 : ,
paai2 : 𠼕,
paai3 : , , , ,
paai4 : , , , , , , , ,
paai6 : ,

paakแก้ไข

paak1 :
paak3 : , , 𢫦, , , 𣬚, , , , , , 𤧥, , ,

paanแก้ไข

paan1 : , , , ,
paan3 : , , , , , ,
paan4 : ,
paan5 :

paangแก้ไข

paang1 : , , , , , , , 𢴒, 𢵓, , , , , , , , , 𨭌
paang4 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
paang5 : ,
paang6 :

paatแก้ไข

paat3 : 𥐙
paat6 :

paauแก้ไข

paau1 : , , , , , ,
paau2 : , ,
paau3 : , , , , , , , , , ,
paau4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

paiแก้ไข

pai1 : , 𠜱, , ,
pai3 : ,
pai4 : , ,
pai5 : ,

pakแก้ไข

pak1 :
pak3 : , , , , , ,
pak6 :

panแก้ไข

pan1 : , ,
pan3 : , , , ,
pan4 : , , , 𡣑, , , 𤅎, 𤅖, , , , , 𧅵, , , , , , ,
pan5 :

pangแก้ไข

pang1 : ,
pang4 : , 𠗦, , 𠙖, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨂃, , , , ,
pang5 : , ,

patแก้ไข

pat1 : , 𢳂, , 𤴓,

pauแก้ไข

pau1 : ,
pau2 : ,
pau3 : , , ,
pau4 : , , , , , , ,

peแก้ไข

pe1 : 𠵿
pe5 : 𠵿, ,

peiแก้ไข

pei1 : , , , 𠜱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
pei2 : , , , , , , , , , , , , ,
pei3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
pei4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦨭, , , , , , 𨈚, 𨉉, , , , , , , 𨸹, , , , , , , ,
pei5 : , , , ,

pekแก้ไข

pek1 :
pek3 : ,
pek6 :

pengแก้ไข

peng1 : 𣖕, 𩩍
peng2 : 𠝭
peng4 : , ,

petแก้ไข

pet1 :
pet6 : ,

pikแก้ไข

pik1 : , , , , , , , , , , , , 𨥭, , , , 鷿, ,

pinแก้ไข

pin1 : , , , , , , , , , , , ,
pin2 : ,
pin3 : , , , , , , , , ,
pin4 : 便, , , , , , , , , , , , , , , , 骿
pin5 :

pingแก้ไข

ping1 : , , , , , 𠹶, , , , 𡞲, , , , , , , , , , , , ,
ping2 :
ping3 : , , , , ,
ping4 : , , , 𡞴, , , , , , , , , , 𣸹, 𤋊, , , 𤧅, , , , 𦂤, , , , , , 𦱾, , , , , 軿, , 𨥾, 𨸶, , , 骿, , 𫚒,
ping6 :

pitแก้ไข

pit3 : 丿, , , 𢠳, , , , , , , ,

piuแก้ไข

piu1 : , , , , 𤅜, , , , , , , ,
piu2 : , ,
piu3 : , , , , , , , 𤨧, , , , , ,
piu4 : , , , , , , ,
piu5 : , , , , , , , , , , , , , ,

poแก้ไข

po1 : , , , , , ,
po2 : , , , , ,
po3 :
po4 : , , , , , , , , ,
po5 :

pokแก้ไข

pok1 : , 𦢊
pok3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

pongแก้ไข

pong1 : , ,
pong3 : , , , , , ,
pong4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤧭, , , , , , , , , , , , ,
pong5 : , , , ,
pong6 :

pouแก้ไข

pou1 : , , , , 𫚙
pou2 : , , , , , 𣿀, , , 𦡮, , , , ,
pou3 : , , ,
pou4 : , , 𥮉, , , , , , , , , , ,
pou5 : , , , 𩶉

puiแก้ไข

pui1 : , , , , , , , , ,
pui3 : , 𡶺, , , , , , 𣅽, , 𣑲, , , 𣳽, , , 𤦍, , , , , , , 𨦨, , 𩃥
pui4 : , , , , , , , , 𦹷, , , 𧜏, , , , , ,
pui5 : , , , , ,

pukแก้ไข

puk1 :

punแก้ไข

pun1 : , , , ,
pun2 :
pun3 : , , , , , , , , , 𦚓,
pun4 : , , , , , , 𣁦, , , , , , , , , , , , , , 𦚓, , , , 𨃞, 𨃟, , , , , , ,
pun5 :

pungแก้ไข

pung1 : ,
pung2 : , , ,
pung3 : , , , , ,
pung4 : , , , , , , , , ,

putแก้ไข

put3 : , , , , , , , ,