ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

pang2 (จู้อิน ㄆㄤˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ páng