ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pang2 (จู้อิน ㄆㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ páng