ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

pei1 (จู้อิน ㄆㄟ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ pēi