ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

peng2 (จู้อิน ㄆㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ péng