ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

peng2 (จู้อิน ㄆㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ péng