ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pei2 (จู้อิน ㄆㄟˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ péi