ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

eแก้ไข

e4 : 𡃀
e6 : ,

eiแก้ไข

ei6 : , ,

eotแก้ไข

eot1 : 𠰲