ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

aaแก้ไข

aa1 : , , 𠮩, , , , , , , , , , , , , , , ,
aa2 : , , , , , , ,
aa3 : , , , , , , 妿, , , , , , , , , 𥮳, 𥺼, 𦩒, , , , , , , 𩤃,
aa4 : , ,
aa5 : , 𤴓
aa6 : , 𠯢, 𠻺,

aaiแก้ไข

aai1 : , , , ,
aai2 : , , , , , ,
aai3 : , , , , , , ,
aai4 : ,
aai6 : ,

aakแก้ไข

aak1 : , , , , , , , , , , , , , , ,
aak3 :
aak6 : 𡅅

aamแก้ไข

aam1 : , , , , , ,
aam2 : , ,
aam3 : , ,
aam4 : ,

aanแก้ไข

aan3 : 𠹵, , , ,
aan6 : 𪆒

aangแก้ไข

aang1 : , , , , ,

aapแก้ไข

aap3 : , ,
aap6 :

aatแก้ไข

aat1 : , , , ,
aat3 : , , , , , , , , , , , , , , ,

aauแก้ไข

aau1 : , , , , , , , , , ,
aau2 : , , , ,
aau3 : , , , , , , ,
aau4 : 𤉶

aiแก้ไข

ai1 :
ai2 : ,
ai3 : 𠫍, , , , , , , , , , ,
ai4 : 𤊓
ai5 : ,
ai6 : 𠎵, 𢏗, 𣫛, 𦐒, ,

akแก้ไข

ak1 : , , , , , 𠿟, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

amแก้ไข

am1 : , , 𡁏, , , , , 𥂝, , , , , , ,
am2 : , , , , , , , , ,
am3 : , ,
am4 :
am6 :

anแก้ไข

an2 : ,
an3 : , , ,
an4 : 泿,
an6 : ,

angแก้ไข

ang1 : , , , , , , , , ,
ang2 : ,

apแก้ไข

ap1 : ,

atแก้ไข

at1 :
at3 : , , , , , , , , , ,

auแก้ไข

au1 : , , , 𠥹, , 𡂿, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
au2 : , 𠙶, , , , , , ,
au3 : , , , , , , , , ,
au6 : 𩥋