ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

naaแก้ไข

naa1 : , 𠸎, 𢲡, 𤶸, 𤸻, 𪐀
naa2 :
naa4 : , , , , , , , , , , , , ,
naa5 : , 𤥶, , , 𦰡, ,
naa6 :

naaiแก้ไข

naai1 :
naai3 : 𠮨,
naai4 :
naai5 : , , , 𡛾, , , , , , ,
naai6 :

naamแก้ไข

naam3 : , 𨂾
naam4 : , , 𠲸, , , , 𡎜, , , 𣏵, , , , , , 𦮗, , , , , 𨩇
naam5 : , , , ,

naanแก้ไข

naan2 :
naan3 : 𢺋, 𧕴
naan4 : ,
naan5 : ,
naan6 : ,

naangแก้ไข

naang4 : , , ,

naapแก้ไข

naap1 :
naap6 : , , , 𠺶, , , , , , , ,

naatแก้ไข

naat3 :
naat6 :

naauแก้ไข

naau1 :
naau2 : , , , , ,
naau4 : , , , , , , , , , , , , , 𥑪, , 𥒚, , 𫍢, , , , ,
naau5 : ,
naau6 : , , , , , , ,

naiแก้ไข

nai1 : ,
nai4 : , , , ,
nai5 : , 𡛧, ,

nakแก้ไข

nak1 : 𪙛

namแก้ไข

nam1 : , 𥻚
nam2 : ,
nam4 : , , , , , , ,
nam5 : , ,
nam6 : 𡀝, , 𥈶, 𦛚,

nanแก้ไข

nan2 : ,
nan4 :
nan5 : ,
nan6 :

nangแก้ไข

nang2 :
nang3 : 𠹌, ,
nang4 : ,

napแก้ไข

nap1 : 𠕄, , , 𢈈,
nap6 : , , , 𣲷, , , , 𥹉,

natแก้ไข

nat1 :
nat6 : , , ,

nauแก้ไข

nau1 : ,
nau2 : , , , , , , , , ,
nau4 : , , , , , , ,
nau6 : , , , , , 𧂭,

neแก้ไข

ne1 :
ne6 :

neiแก้ไข

nei1 : , 𨉖
nei4 : , , , , , , , , , , , , , , 𤤗, , , , , 𥿡, , , 𦲁, , , , , , , , ,
nei5 : , , 𡛧, , , , , , , , , , , , 𦴪, , ,
nei6 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nengแก้ไข

neng2 : 𠽒

neoiแก้ไข

neoi3 :
neoi5 : , , , , ,
neoi6 : ,

neotแก้ไข

neot6 : , , , , , , , , , , , ,

ngแก้ไข

ng1 :
ng2 :
ng4 : 𠗐, , , , , , 峿, , , , , , , , , , , , , , , , 𩺰,
ng5 : , , , , , , , , , ,
ng6 : , , , , , , , , , , , , , , , ,

ngaaแก้ไข

ngaa1 :
ngaa3 : , , , , 妿, , 𥮳, 𥺼, 𦩒, 𩤃,
ngaa4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ngaa5 : , , , , , , , , , , , , , 𤴓, 㿿, , ,
ngaa6 : , , , 𦜖, , , 𧧝,

ngaaiแก้ไข

ngaai1 :
ngaai3 :
ngaai4 : , , , , , , , , , , , , , , ,
ngaai5 : , , , ,
ngaai6 : , , , , , , , , , , , , ,

ngaakแก้ไข

ngaak1 : , 𧦠, , , ,
ngaak3 :
ngaak6 : 𠱘, 𠸺, 𡅅, , , , , ,

ngaamแก้ไข

ngaam1 :
ngaam4 : , , , , , , , , , ,

ngaanแก้ไข

ngaan3 : 𠹵, , ,
ngaan4 : , , , , , , , , , ,
ngaan5 : ,
ngaan6 : , , , 𪆒

ngaangแก้ไข

ngaang6 :

ngaapแก้ไข

ngaap3 : , ,

ngaatแก้ไข

ngaat3 : , , , ,
ngaat6 : , , , , , , , , , ,

ngaauแก้ไข

ngaau1 : 𠴳, , , , 𢯎, 𢲷, , , 𥅟, , , ,
ngaau3 : 𠴳, , ,
ngaau4 : , , , , , 𤉶, , 𥁒, , ,
ngaau5 : , , , ,
ngaau6 :

ngaiแก้ไข

ngai1 : 𠱓, 𠼮
ngai2 : ,
ngai3 : 𠫍, , ,
ngai4 : , , , , , , , 𤊓, , , , , 𫐐, , , , , , , , ,
ngai5 : , , , , , , , , , , , , , ,
ngai6 : , , 𠎵, , , , , , , , 𢏗, , , , 𣫛, , 羿, 𦐒, , , , , , , , , , , , ,

ngakแก้ไข

ngak1 : 𠿟, , , , , , ,
ngak6 : ,

ngamแก้ไข

ngam1 : 𡁏, 𥂝, , , 𩜠
ngam2 :
ngam3 : ,
ngam4 : , , , , , , , , ,
ngam6 : ,

nganแก้ไข

ngan1 :
ngan2 : ,
ngan3 : , , , ,
ngan4 : , , , , , , 泿, , , , , , , , , , ,
ngan6 : , , , , , ,

ngangแก้ไข

ngang1 :
ngang2 : , 𬒔
ngang6 : ,

ngapแก้ไข

ngap1 : , ,
ngap6 :

ngatแก้ไข

ngat1 :
ngat6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ngauแก้ไข

ngau1 : , 𠥹, 𡂿, , , , , , ,
ngau2 : 𠙶
ngau4 : , , , , , , , ,
ngau5 : , , , , , ,
ngau6 : , , , 𩥋

ngeแก้ไข

nge4 : 𡃀

ngiแก้ไข

ngi1 : 𠼮

ngitแก้ไข

ngit6 : , ,

ngoแก้ไข

ngo1 :
ngo2 :
ngo4 : , , , , 𠹷, , , 𡟶, , , , , , , , , 𦶥, , , , , , , , , , , , , ,
ngo5 : , , 𢦓, , ,
ngo6 : , 𢛶, , , , 饿

ngoiแก้ไข

ngoi1 : ,
ngoi2 : , , ,
ngoi3 : , , , , ,
ngoi4 : , , , , , 𨹦, , 𫘤, ,
ngoi6 : , 𠰻, , , , , ,

ngokแก้ไข

ngok3 : , , , 𤦩,
ngok6 : , , , , , , , , , 崿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨕬, , , , , 𨯫, 𩓥, , , , , , , , , ,

ngonแก้ไข

ngon1 : , 𤇼, 𤥃, , , , 𩣑,
ngon3 :
ngon6 : , , , , , ,

ngongแก้ไข

ngong1 : ,
ngong2 : 𡟸
ngong3 : ,
ngong4 : , , 㭿, , , , ,
ngong5 : ,
ngong6 : , ,

ngouแก้ไข

ngou1 : , 𢉼, , , 𨭤
ngou3 : , 𦪈, , ,
ngou4 : , , , , , , , 𢳆, , 𣊁, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ngou6 : , , , , 㥿, 𢳆, , , , , 𨫼, , ,

ngukแก้ไข

nguk1 : ,

ngungแก้ไข

ngung1 : 𡃵
ngung2 : 𡃵, , 𢫨, 𢶜
ngung3 : ,

niแก้ไข

ni1 : , 𨉖

nikแก้ไข

nik1 : , , , , , , , , 𣘗, , , , , , , ,
nik6 : , , ,

nimแก้ไข

nim1 : , , , , , 䵿
nim2 : , ,
nim3 :
nim4 : , , , ,
nim6 : , 廿, , , , 𤦬, 𦁤,

ninแก้ไข

nin1 : 𢆡, ,
nin2 : , , , ,
nin4 : , , ,
nin5 : , , , , , 𨃨,

ningแก้ไข

ning1 : 𢴕
ning4 : , , , , 𡨴, , , 𡩋, , , , , , , , , 𤪥, , , , , , 𧭈, , 𫛢,
ning5 : ,
ning6 : , , , , , , , , , , , 𤀑, , , ,

nipแก้ไข

nip1 : 𠱃, ,
nip6 : , , , , , , , , , , , , , , 𣀳, , , , , , , , , 𦘒, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nitแก้ไข

nit6 : 𣵀,

niuแก้ไข

niu1 :
niu4 :
niu5 : , , , 𡡅, , , , , , , , , , , , , , , , ,
niu6 : 尿, , ,

noแก้ไข

no1 : ,
no4 : , , , , , , , , ,
no5 : , , , 𦶦,
no6 : , , , , , 𥻟, ,

noengแก้ไข

noeng4 : ,

noiแก้ไข

noi5 : , ,
noi6 : , , , , , , 𡞫, , , , , , , 𥇧, 𥈡, , , , ,

nokแก้ไข

nok6 : 𢜪, , ,

nongแก้ไข

nong4 : , , ,
nong5 : , , , , ,
nong6 :

nouแก้ไข

nou4 : , , , , , , , , 𨥬, ,
nou5 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
nou6 : ,

nukแก้ไข

nuk1 :
nuk6 : , , , , , , , ,

nungแก้ไข

nung1 : , 𪒬
nung2 :
nung4 : , , , , , 𡢿, , , , , 𤂑, , , , , , , , 𧁓, , , , , ,
nung6 : , ,

nyunแก้ไข

nyun5 : , , , , , , , ,
nyun6 : , 𡞾, , , ,