ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ning4 (จู้อิน ㄋㄧㄥˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ nìng