ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nei4 (จู้อิน ㄋㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nèi