U+5973, 女
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5973

[U+5972]
CJK Unified Ideographs
[U+5974]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 38, +0, 3 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย (V), การป้อนสี่มุม 40400)

  1. ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง
  2. เพศหญิง
  3. รากอักษรที่ 38

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 254 อักขระตัวที่ 22
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 6036
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 516 อักขระตัวที่ 19
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 2 หน้า 1023 อักขระตัวที่ 23
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+5973

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ #

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ny²¹⁴/
Harbin /ny²¹³/
Tianjin /nuei¹³/
/ny¹³/
Jinan /ȵy⁵⁵/
Qingdao /ny⁵⁵/
Zhengzhou /ny⁵³/
Xi'an /ny⁵³/
Xining /mji⁵³/
Yinchuan /ny⁵³/
Lanzhou /ȵy⁴⁴²/
Ürümqi /ȵy⁵¹/
Wuhan /y⁴²/
Chengdu /ȵy⁵³/
Guiyang /ni⁴²/
Kunming /ni⁵³/
Nanjing /ly²¹²/
Hefei /zz̩ʷ²⁴/
Jin Taiyuan /ny⁵³/
Pingyao /nzz̩ʷ⁵³/ ~子
/ȵy⁵³/ ~貓
Hohhot /ny⁵³/
Wu Shanghai /ȵy²³/
Suzhou /ȵy³¹/
Hangzhou /nz̩ʷ⁵³/
Wenzhou /ȵy³⁵/
Hui Shexian /ny³⁵/
Tunxi /ȵy²⁴/
Xiang Changsha /ȵy⁴¹/
Xiangtan /ȵy⁴²/
Gan Nanchang /ȵy²¹³/
Hakka Meixian /n̩³¹/
Taoyuan /ŋ̍³¹/
Cantonese Guangzhou /nøy²³/
Nanning /ny²⁴/
Hong Kong /nøy¹³/
Min Xiamen (Hokkien) /lu⁵³/
/li⁵³/
Fuzhou (Eastern Min) /ny³²/
Jian'ou (Northern Min) /ny²¹/
Shantou (Teochew) /nɯŋ⁵³/
Haikou (Hainanese) /nu²¹³/