ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/4

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

4แก้ไข

40แก้ไข

41แก้ไข

42แก้ไข

43แก้ไข

44แก้ไข

45แก้ไข

46แก้ไข

47แก้ไข

48แก้ไข

49แก้ไข