ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

4 แก้ไข

40 แก้ไข

41 แก้ไข

42 แก้ไข

43 แก้ไข

44 แก้ไข

45 แก้ไข

46 แก้ไข

47 แก้ไข

48 แก้ไข

49 แก้ไข