U+8D8A, 越
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D8A

[U+8D89]
CJK Unified Ideographs
[U+8D8B]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 156, +5, 12 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 土人戈女 (GOIV), การป้อนสี่มุม 43805, การประกอบ )

  1. เกิน, เลย, ล้ำ

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 1216 อักขระตัวที่ 28
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 37110
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 1686 อักขระตัวที่ 11
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 5 หน้า 3480 อักขระตัวที่ 2
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+8D8A

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /yɛ⁵¹/
Harbin /yɛ⁵³/
Tianjin /ye⁵³/
Jinan /yə²¹/
Qingdao /yə⁴²/
Zhengzhou /ye²⁴/
Xi'an /yɛ²¹/
Xining /yu⁴⁴/
Yinchuan /ye¹³/
Lanzhou /yə¹³/
Ürümqi /yɤ²¹³/
Wuhan /ye²¹³/
Chengdu /ye³¹/
Guiyang /ie²¹/
Kunming /iɛ³¹/
Nanjing /yeʔ⁵/
Hefei /yɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /yəʔ²/
Pingyao /yʌʔ¹³/
Hohhot /yaʔ⁴³/
Wu Shanghai /ɦioʔ¹/
/ɦyɪʔ¹/
Suzhou /ɦyəʔ³/
Hangzhou /ɦyəʔ²/
Wenzhou /jy²¹³/
Hui Shexian /ue²²/
Tunxi /yɛ¹¹/
Xiang Changsha /ye²⁴/
Xiangtan /yæ²⁴/
Gan Nanchang /yɵʔ⁵/
Hakka Meixian /iat̚⁵/
Taoyuan /ʒet̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /jyt̚²/
Nanning /yt̚²²/
Hong Kong /jyt̚²/
Min Xiamen (Hokkien) /uat̚⁵/
Fuzhou (Eastern Min) /uoʔ⁵/
Jian'ou (Northern Min) /uɛ²⁴/
Shantou (Teochew) /uak̚⁵/
Haikou (Hainanese) /zuak̚³/ 超~
/zuak̚⁵/ ~過