ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

huo2 (จู้อิน ㄏㄨㄛˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huó