ดูเพิ่ม: nu3

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

3 (จู้อิน ㄋㄩˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ