ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Compatibility Ideographs

⟵ Private Use Area

CJK Compatibility Ideographs

Alphabetic Presentation Forms ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Compatibility Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+F900 ถึง U+FAFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+F900 (63744) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F900
U+F901 (63745) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F901
U+F902 (63746) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F902
U+F903 (63747) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F903
U+F904 (63748) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F904
U+F905 (63749) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F905
U+F906 (63750) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F906
U+F907 (63751) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F907
U+F908 (63752) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F908
U+F909 (63753) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F909
U+F90A (63754) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F90A
U+F90B (63755) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F90B
U+F90C (63756) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F90C
U+F90D (63757) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F90D
U+F90E (63758) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F90E
U+F90F (63759) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F90F
U+F910 (63760) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F910
U+F911 (63761) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F911
U+F912 (63762) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F912
U+F913 (63763) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F913
U+F914 (63764) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F914
U+F915 (63765) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F915
U+F916 (63766) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F916
U+F917 (63767) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F917
U+F918 (63768) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F918
U+F919 (63769) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F919
U+F91A (63770) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F91A
U+F91B (63771) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F91B
U+F91C (63772) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F91C
U+F91D (63773) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F91D
U+F91E (63774) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F91E
U+F91F (63775) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F91F
U+F920 (63776) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F920
U+F921 (63777) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F921
U+F922 (63778) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F922
U+F923 (63779) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F923
U+F924 (63780) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F924
U+F925 (63781) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F925
U+F926 (63782) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F926
U+F927 (63783) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F927
U+F928 (63784) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F928
U+F929 (63785) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F929
U+F92A (63786) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92A
U+F92B (63787) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92B
U+F92C (63788) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92C
U+F92D (63789) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92D
U+F92E (63790) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92E
U+F92F (63791) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F92F
U+F930 (63792) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F930
U+F931 (63793) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F931
U+F932 (63794) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F932
U+F933 (63795) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F933
U+F934 (63796) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F934
U+F935 (63797) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F935
U+F936 (63798) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F936
U+F937 (63799) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F937
U+F938 (63800) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F938
U+F939 (63801) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F939
U+F93A (63802) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F93A
U+F93B (63803) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F93B
U+F93C (63804) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F93C
U+F93D (63805) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F93D
U+F93E (63806) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F93E
U+F93F (63807) 錄 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F93F
U+F940 (63808) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F940
U+F941 (63809) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F941
U+F942 (63810) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F942
U+F943 (63811) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F943
U+F944 (63812) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F944
U+F945 (63813) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F945
U+F946 (63814) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F946
U+F947 (63815) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F947
U+F948 (63816) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F948
U+F949 (63817) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F949
U+F94A (63818) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F94A
U+F94B (63819) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F94B
U+F94C (63820) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F94C
U+F94D (63821) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F94D
U+F94E (63822) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F94E
U+F94F (63823) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F94F
U+F950 (63824) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F950
U+F951 (63825) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F951
U+F952 (63826) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F952
U+F953 (63827) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F953
U+F954 (63828) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F954
U+F955 (63829) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F955
U+F956 (63830) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F956
U+F957 (63831) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F957
U+F958 (63832) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F958
U+F959 (63833) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F959
U+F95A (63834) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95A
U+F95B (63835) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95B
U+F95C (63836) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95C
U+F95D (63837) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95D
U+F95E (63838) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95E
U+F95F (63839) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F95F
U+F960 (63840) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F960
U+F961 (63841) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F961
U+F962 (63842) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F962
U+F963 (63843) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F963
U+F964 (63844) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F964
U+F965 (63845) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F965
U+F966 (63846) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F966
U+F967 (63847) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F967
U+F968 (63848) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F968
U+F969 (63849) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F969
U+F96A (63850) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96A
U+F96B (63851) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96B
U+F96C (63852) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96C
U+F96D (63853) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96D
U+F96E (63854) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96E
U+F96F (63855) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F96F
U+F970 (63856) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F970
U+F971 (63857) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F971
U+F972 (63858) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F972
U+F973 (63859) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F973
U+F974 (63860) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F974
U+F975 (63861) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F975
U+F976 (63862) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F976
U+F977 (63863) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F977
U+F978 (63864) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F978
U+F979 (63865) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F979
U+F97A (63866) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F97A
U+F97B (63867) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F97B
U+F97C (63868) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F97C
U+F97D (63869) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F97D
U+F97E (63870) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F97E
U+F97F (63871) 勵 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F97F
U+F980 (63872) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F980
U+F981 (63873) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F981
U+F982 (63874) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F982
U+F983 (63875) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F983
U+F984 (63876) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F984
U+F985 (63877) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F985
U+F986 (63878) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F986
U+F987 (63879) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F987
U+F988 (63880) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F988
U+F989 (63881) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F989
U+F98A (63882) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F98A
U+F98B (63883) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F98B
U+F98C (63884) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F98C
U+F98D (63885) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F98D
U+F98E (63886) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F98E
U+F98F (63887) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F98F
U+F990 (63888) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F990
U+F991 (63889) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F991
U+F992 (63890) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F992
U+F993 (63891) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F993
U+F994 (63892) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F994
U+F995 (63893) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F995
U+F996 (63894) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F996
U+F997 (63895) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F997
U+F998 (63896) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F998
U+F999 (63897) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F999
U+F99A (63898) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99A
U+F99B (63899) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99B
U+F99C (63900) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99C
U+F99D (63901) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99D
U+F99E (63902) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99E
U+F99F (63903) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99F
U+F9A0 (63904) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A0
U+F9A1 (63905) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A1
U+F9A2 (63906) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A2
U+F9A3 (63907) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A3
U+F9A4 (63908) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A4
U+F9A5 (63909) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A5
U+F9A6 (63910) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A6
U+F9A7 (63911) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A7
U+F9A8 (63912) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A8
U+F9A9 (63913) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9A9
U+F9AA (63914) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9AA
U+F9AB (63915) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9AB
U+F9AC (63916) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9AC
U+F9AD (63917) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9AD
U+F9AE (63918) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9AE
U+F9AF (63919) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9AF
U+F9B0 (63920) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B0
U+F9B1 (63921) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B1
U+F9B2 (63922) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B2
U+F9B3 (63923) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B3
U+F9B4 (63924) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B4
U+F9B5 (63925) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B5
U+F9B6 (63926) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B6
U+F9B7 (63927) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B7
U+F9B8 (63928) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B8
U+F9B9 (63929) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9B9
U+F9BA (63930) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BA
U+F9BB (63931) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BB
U+F9BC (63932) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BC
U+F9BD (63933) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BD
U+F9BE (63934) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BE
U+F9BF (63935) 樂 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9BF
U+F9C0 (63936) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C0
U+F9C1 (63937) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C1
U+F9C2 (63938) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C2
U+F9C3 (63939) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C3
U+F9C4 (63940) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C4
U+F9C5 (63941) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C5
U+F9C6 (63942) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C6
U+F9C7 (63943) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C7
U+F9C8 (63944) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C8
U+F9C9 (63945) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C9
U+F9CA (63946) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9CA
U+F9CB (63947) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9CB
U+F9CC (63948) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9CC
U+F9CD (63949) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9CD
U+F9CE (63950) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9CE
U+F9CF (63951) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9CF
U+F9D0 (63952) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D0
U+F9D1 (63953) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D1
U+F9D2 (63954) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D2
U+F9D3 (63955) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D3
U+F9D4 (63956) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D4
U+F9D5 (63957) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D5
U+F9D6 (63958) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D6
U+F9D7 (63959) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D7
U+F9D8 (63960) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D8
U+F9D9 (63961) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9D9
U+F9DA (63962) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DA
U+F9DB (63963) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DB
U+F9DC (63964) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DC
U+F9DD (63965) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DD
U+F9DE (63966) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DE
U+F9DF (63967) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9DF
U+F9E0 (63968) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E0
U+F9E1 (63969) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E1
U+F9E2 (63970) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E2
U+F9E3 (63971) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E3
U+F9E4 (63972) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E4
U+F9E5 (63973) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E5
U+F9E6 (63974) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E6
U+F9E7 (63975) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E7
U+F9E8 (63976) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E8
U+F9E9 (63977) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9E9
U+F9EA (63978) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9EA
U+F9EB (63979) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9EB
U+F9EC (63980) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9EC
U+F9ED (63981) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9ED
U+F9EE (63982) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9EE
U+F9EF (63983) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9EF
U+F9F0 (63984) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F0
U+F9F1 (63985) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F1
U+F9F2 (63986) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F2
U+F9F3 (63987) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F3
U+F9F4 (63988) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F4
U+F9F5 (63989) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F5
U+F9F6 (63990) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F6
U+F9F7 (63991) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F7
U+F9F8 (63992) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F8
U+F9F9 (63993) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9F9
U+F9FA (63994) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9FA
U+F9FB (63995) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9FB
U+F9FC (63996) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9FC
U+F9FD (63997) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9FD
U+F9FE (63998) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9FE
U+F9FF (63999) 刺 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9FF
U+FA00 (64000) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA00
U+FA01 (64001) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA01
U+FA02 (64002) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA02
U+FA03 (64003) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA03
U+FA04 (64004) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA04
U+FA05 (64005) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA05
U+FA06 (64006) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA06
U+FA07 (64007) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA07
U+FA08 (64008) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA08
U+FA09 (64009) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA09
U+FA0A (64010) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0A
U+FA0B (64011) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0B
U+FA0C (64012) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0C
U+FA0D (64013) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0D
U+FA0E (64014) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0E
U+FA0F (64015) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA0F
U+FA10 (64016) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA10
U+FA11 (64017) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA11
U+FA12 (64018) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA12
U+FA13 (64019) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA13
U+FA14 (64020) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA14
U+FA15 (64021) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA15
U+FA16 (64022) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA16
U+FA17 (64023) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA17
U+FA18 (64024) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA18
U+FA19 (64025) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA19
U+FA1A (64026) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1A
U+FA1B (64027) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1B
U+FA1C (64028) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1C
U+FA1D (64029) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1D
U+FA1E (64030) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1E
U+FA1F (64031) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA1F
U+FA20 (64032) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA20
U+FA21 (64033) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA21
U+FA22 (64034) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA22
U+FA23 (64035) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA23
U+FA24 (64036) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA24
U+FA25 (64037) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA25
U+FA26 (64038) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA26
U+FA27 (64039) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA27
U+FA28 (64040) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA28
U+FA29 (64041) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA29
U+FA2A (64042) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2A
U+FA2B (64043) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2B
U+FA2C (64044) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2C
U+FA2D (64045) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2D
U+FA2E (64046) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2E
U+FA2F (64047) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA2F
U+FA30 (64048) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA30
U+FA31 (64049) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA31
U+FA32 (64050) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA32
U+FA33 (64051) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA33
U+FA34 (64052) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA34
U+FA35 (64053) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA35
U+FA36 (64054) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA36
U+FA37 (64055) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA37
U+FA38 (64056) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA38
U+FA39 (64057) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA39
U+FA3A (64058) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3A
U+FA3B (64059) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3B
U+FA3C (64060) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3C
U+FA3D (64061) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3D
U+FA3E (64062) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3E
U+FA3F (64063) 憎 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA3F
U+FA40 (64064) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA40
U+FA41 (64065) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA41
U+FA42 (64066) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA42
U+FA43 (64067) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA43
U+FA44 (64068) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA44
U+FA45 (64069) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA45
U+FA46 (64070) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA46
U+FA47 (64071) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA47
U+FA48 (64072) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA48
U+FA49 (64073) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA49
U+FA4A (64074) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4A
U+FA4B (64075) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4B
U+FA4C (64076) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4C
U+FA4D (64077) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4D
U+FA4E (64078) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4E
U+FA4F (64079) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA4F
U+FA50 (64080) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA50
U+FA51 (64081) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA51
U+FA52 (64082) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA52
U+FA53 (64083) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA53
U+FA54 (64084) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA54
U+FA55 (64085) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA55
U+FA56 (64086) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA56
U+FA57 (64087) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA57
U+FA58 (64088) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA58
U+FA59 (64089) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA59
U+FA5A (64090) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5A
U+FA5B (64091) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5B
U+FA5C (64092) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5C
U+FA5D (64093) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5D
U+FA5E (64094) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5E
U+FA5F (64095) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA5F
U+FA60 (64096) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA60
U+FA61 (64097) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA61
U+FA62 (64098) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA62
U+FA63 (64099) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA63
U+FA64 (64100) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA64
U+FA65 (64101) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA65
U+FA66 (64102) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA66
U+FA67 (64103) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA67
U+FA68 (64104) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA68
U+FA69 (64105) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA69
U+FA6A (64106) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA6A
U+FA6B (64107) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA6B
U+FA6C (64108) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA6C
U+FA6D (64109) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA6D
U+FA70 (64112) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA70
U+FA71 (64113) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA71
U+FA72 (64114) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA72
U+FA73 (64115) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA73
U+FA74 (64116) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA74
U+FA75 (64117) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA75
U+FA76 (64118) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA76
U+FA77 (64119) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA77
U+FA78 (64120) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA78
U+FA79 (64121) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA79
U+FA7A (64122) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA7A
U+FA7B (64123) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA7B
U+FA7C (64124) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA7C
U+FA7D (64125) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA7D
U+FA7E (64126) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA7E
U+FA7F (64127) 奔 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA7F
U+FA80 (64128) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA80
U+FA81 (64129) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA81
U+FA82 (64130) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA82
U+FA83 (64131) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA83
U+FA84 (64132) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA84
U+FA85 (64133) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA85
U+FA86 (64134) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA86
U+FA87 (64135) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA87
U+FA88 (64136) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA88
U+FA89 (64137) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA89
U+FA8A (64138) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA8A
U+FA8B (64139) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA8B
U+FA8C (64140) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA8C
U+FA8D (64141) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA8D
U+FA8E (64142) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA8E
U+FA8F (64143) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA8F
U+FA90 (64144) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA90
U+FA91 (64145) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA91
U+FA92 (64146) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA92
U+FA93 (64147) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA93
U+FA94 (64148) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA94
U+FA95 (64149) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA95
U+FA96 (64150) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA96
U+FA97 (64151) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA97
U+FA98 (64152) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA98
U+FA99 (64153) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA99
U+FA9A (64154) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9A
U+FA9B (64155) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9B
U+FA9C (64156) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9C
U+FA9D (64157) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9D
U+FA9E (64158) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9E
U+FA9F (64159) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FA9F
U+FAA0 (64160) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA0
U+FAA1 (64161) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA1
U+FAA2 (64162) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA2
U+FAA3 (64163) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA3
U+FAA4 (64164) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA4
U+FAA5 (64165) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA5
U+FAA6 (64166) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA6
U+FAA7 (64167) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA7
U+FAA8 (64168) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA8
U+FAA9 (64169) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAA9
U+FAAA (64170) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAAA
U+FAAB (64171) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAAB
U+FAAC (64172) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAAC
U+FAAD (64173) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAAD
U+FAAE (64174) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAAE
U+FAAF (64175) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAAF
U+FAB0 (64176) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB0
U+FAB1 (64177) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB1
U+FAB2 (64178) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB2
U+FAB3 (64179) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB3
U+FAB4 (64180) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB4
U+FAB5 (64181) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB5
U+FAB6 (64182) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB6
U+FAB7 (64183) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB7
U+FAB8 (64184) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB8
U+FAB9 (64185) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAB9
U+FABA (64186) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FABA
U+FABB (64187) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FABB
U+FABC (64188) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FABC
U+FABD (64189) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FABD
U+FABE (64190) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FABE
U+FABF (64191) 謹 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FABF
U+FAC0 (64192) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC0
U+FAC1 (64193) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC1
U+FAC2 (64194) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC2
U+FAC3 (64195) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC3
U+FAC4 (64196) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC4
U+FAC5 (64197) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC5
U+FAC6 (64198) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC6
U+FAC7 (64199) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC7
U+FAC8 (64200) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC8
U+FAC9 (64201) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAC9
U+FACA (64202) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FACA
U+FACB (64203) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FACB
U+FACC (64204) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FACC
U+FACD (64205) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FACD
U+FACE (64206) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FACE
U+FACF (64207) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FACF
U+FAD0 (64208) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD0
U+FAD1 (64209) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD1
U+FAD2 (64210) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD2
U+FAD3 (64211) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD3
U+FAD4 (64212) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD4
U+FAD5 (64213) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD5
U+FAD6 (64214) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD6
U+FAD7 (64215) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD7
U+FAD8 (64216) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD8
U+FAD9 (64217) CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-FAD9