U+53E5, 句
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53E5

[U+53E4]
CJK Unified Ideographs
[U+53E6]
U+F906, 句
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F906

[U+F905]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F907]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 30, +2, 5 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 心口 (PR), การป้อนสี่มุม 27620, การประกอบ )

  1. sentence
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

ตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 171 อักขระตัวที่ 11
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 3234
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 382 อักขระตัวที่ 1
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 1 หน้า 571 อักขระตัวที่ 3
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+53E5

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข


  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /t͡ɕy⁵¹/
Harbin /t͡ɕy⁵³/
Tianjin /t͡ɕy⁵³/
Jinan /t͡ɕy²¹/
Qingdao /t͡ɕy⁴²/
Zhengzhou /t͡ɕy³¹²/
Xi'an /t͡ɕy⁴⁴/
Xining /t͡ɕy²¹³/
Yinchuan /t͡ɕy¹³/
Lanzhou /t͡ɕy¹³/
Ürümqi /t͡ɕy²¹³/
Wuhan /t͡ɕy³⁵/
Chengdu /t͡ɕy¹³/
Guiyang /t͡ɕi²¹³/
Kunming /t͡ɕi²¹²/
Nanjing /t͡ɕy⁴⁴/
Hefei /t͡sz̩ʷ⁵³/
Jin Taiyuan /t͡ɕy⁴⁵/
Pingyao /t͡ɕy³⁵/
Hohhot /t͡ɕy⁵⁵/
Wu Shanghai /t͡ɕy³⁵/
Suzhou /t͡ɕy⁵¹³/
Hangzhou /t͡sz̩ʷ⁴⁴⁵/
Wenzhou /t͡ɕy⁴²/
Hui Shexian /t͡ɕy³²⁴/
Tunxi /t͡ɕy⁴²/
Xiang Changsha /t͡ɕy⁵⁵/
Xiangtan /t͡ɕy⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡ɕy⁴⁵/
Hakka Meixian /ki⁵³/
Taoyuan /ki⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /køy³³/
Nanning /ky³³/
Hong Kong /køy³³/
Min Xiamen (Hokkien) /ku²¹/
Fuzhou (Eastern Min) /kuɔ²¹²/
Jian'ou (Northern Min) /ky³³/
Shantou (Teochew) /ku²¹³/
Haikou (Hainanese) /ku³⁵/