ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

口 (รากอักษรจีนที่ 30)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𠮙𠮚𠮛𠮜𠮝𠮞𫩏

+2 ขีด

แก้ไข

𠙼𠮟𠮠𠮡𠮢𠮣𠮤𠮥𠮦𠮧𠮨𠮩𠮪𪠲𫜸𫩐𫩑𭆸𭆹𰇇𱑿

+3 ขีด

แก้ไข

𠮫𠮬𠮭𠮮𠮯𠮰𠮱𠮲𠮳𠮴𠮵𠮶𠮷𠮸𠮹𠮺𠮻𠮼𠮽𠮾𠮿𠯀𠯁𠯂𠯃𠯄𠯅𠯆𠯇𠯈𠯉𠯊𪛗𫝘𫩒𫩓𫩔𫩕𫩖𫩗𭆺𭆻𭆼𭆽𭆾𭆿𭇀𭇁𭇂𰇈𰇉𱒀𱒁𱒂𱒃𱒄𱒅

+4 ขีด

แก้ไข

𠈂𠯋𠯌𠯍𠯎𠯏𠯐𠯑𠯒𠯓𠯔𠯕𠯖𠯗𠯘𠯙𠯚𠯛𠯜𠯝𠯞𠯟𠯠𠯡𠯢𠯣𠯤𠯥𠯦𠯧𠯨𠯩𠯪𠯫𠯬𠯭𠯮𠯯𠯰𠯱𠯲𠯳𠯴𠯵𠯶𠯷𠯸𠯹𠯺𠯻𠯼𠯽𠯾𠯿𠰀𠰁𠰂𠰃𠰄𠰅𠰆𠰇𪠳𪠴𪠵𫩘𫩙𫩚𫩛𫩜𫩝𫩞𭇃𭇄𭇅𭇆𭇇𭇈𭇉𭇊𭇋𭇌𭇍𰇊𰇋𰇌𰇍𱒆𱒇𱒈𱒉𱒊𱒋𱒌𱒍𱒎

+5 ขีด

แก้ไข

𠰈𠰉𠰊𠰋𠰌𠰍𠰎𠰏𠰐𠰑𠰒𠰓𠰔𠰕𠰖𠰗𠰘𠰙𠰚𠰛𠰜𠰝𠰞𠰟𠰠𠰡𠰢𠰣𠰤𠰥𠰦𠰧𠰨𠰩𠰪𠰫𠰬𠰭𠰮𠰯𠰰𠰱𠰲𠰳𠰴𠰵𠰶𠰷𠰸𠰹𠰺𠰻𠰼𠰽𠰾𠰿𠱀𠱁𠱂𠱃𠱄𠱅𠱆𠱇𠱈𠱉𠱊𠱋𠱌𠱍𠱎𠱏𪠶𪠷𪠸𪠹𫩟𫩠𫩡𫩢𫩣𫩤𫩥𫩦𫩧𫩨𫩩𫩪𭇎𭇏𭇐𭇑𭇒𭇓𭇔𭇕𭇖𭇗𭇘𭇙𭇚𭇛𭇜𭇝𰇎𰇏𰇐𰇑𰇒𰇓𱒏𱒐𱒑𱒒𱒓

+6 ขีด

แก้ไข

𠀷𠀹𠱐𠱑𠱒𠱓𠱔𠱕𠱖𠱗𠱘𠱙𠱚𠱛𠱜𠱝𠱞𠱟𠱠𠱡𠱢𠱣𠱤𠱥𠱦𠱧𠱨𠱩𠱪𠱫𠱬𠱭𠱮𠱯𠱰𠱱𠱲𠱳𠱴𠱵𠱶𠱷𠱸𠱹𠱺𠱻𠱼𠱽𠱾𠱿𠲀𠲁𠲂𠲃𠲄𠲅𠲆𠲇𠲈𠲉𠲊𠲋𠲌𠲍𠲎𠲏𠲐𠲑𠲒𠲓𠲔𠲕𠲖𠲗𠲘𠲙𠲚𠲛𠲜𠲝𠲞𠲟𠲠𠲡𠲢𠲣𠲤𠲥𠲦𠲧𠲨𠲩𠲪𠲫𪠺𪠻𪠼𪠽𪠾𪠿𪡀𪡁𪡂𪡃𫝙𫩫𫩬𫩭𫩮𫩯𫩰𫩱𫩲𫩳𫩴𫩵𫩶𫩷𫩸𫩹𫩺𫩻𫩼𭇞𭇟𭇠𭇡𭇢𭇣𭇤𭇥𭇦𭇧𭇨𭇩𭇪𭇫𭇬𭇭𭇮𭇯𭇰𭇱𭇲𭇳𭇴𰇔𰇕𰇖𰇗𰇘𰇙𰇚𰇛𰇜𰇝𰇞𰇟𰇠𰇡𰇢𰇣𱒔𱒕𱒖𱒗𱒘𱒙𱒚𱒛𱒜𱒝𱒞𱒟𱒠𱒡𱒢𱒣𱒤𱒥

+7 ขีด

แก้ไข

𠲬𠲭𠲮𠲯𠲰𠲱𠲲𠲳𠲴𠲵𠲶𠲷𠲸𠲹𠲺𠲻𠲼𠲽𠲾𠲿𠳀𠳁𠳂𠳃𠳄𠳅𠳆𠳇𠳈𠳉𠳊𠳋𠳌𠳍𠳎𠳏𠳐𠳑𠳒𠳓𠳔𠳕𠳖𠳗𠳘𠳙𠳚𠳛𠳜𠳝𠳞𠳟𠳠𠳡𠳢𠳣𠳤𠳦𠳧𠳨𠳩𠳪𠳬𠳭𠳮𠳯𠳰𠳱𠳲𠳳𠳴𠳵𠳶𠳷𠳸𠳹𠳺𠳻𠳼𠳽𠳾𠳿𠴀𠴁𠴂𠴃𠴄𠴅𠴆𠴇𠴈𠴉𠴊𠴋𠴌𠴍𠴎𠴏𠴐𠴑𠴒𠴓𠴔𠴕𠴖𠴗𠴘𠴙𠴚𠴛𠴜𠴝𠴞𠴟𠴠𠴡𠴢𠴣𠴤𠴥𪡄𪡅𪡆𪡇𪡈𪡉𪡊𪡋𪡌𪡍𪡎𫩽𫩾𫩿𫪀𫪁𫪂𫪃𫪄𫪅𫪆𫪇𫪈𫪉𫪊𫪋𫪌𫪍𫪎𫪏𫪐𫪑𭇵𭇶𭇷𭇸𭇹𭇺𭇻𭇼𭇽𭇾𭇿𭈀𭈁𭈂𭈃𭈄𭈅𭈆𭈇𭈈𭈉𭈊𭈋𰇤𰇥𰇦𰇧𰇨𰇩𰇪𰇫𰇬𰇭𰇮𰇯𰇰𱒦𱒧𱒨𱒩𱒪𱒫𱒬𱒭𱒮𱒯𱒰𱒱𱒲𱒳𱒴𱒵𱒶𱒷𱒸𱒹𱒺𱒻𱒼

+8 ขีด

แก้ไข

⁕、𠳥𠴧𠴨𠴩𠴪𠴫𠴬𠴭𠴮𠴯𠴰𠴱𠴲𠴳𠴴𠴵𠴶𠴷𠴸𠴹𠴺𠴻𠴼𠴽𠴾𠴿𠵀𠵁𠵂𠵃𠵄𠵅𠵆𠵇𠵈𠵉𠵊𠵋𠵌𠵍𠵎𠵏𠵐𠵑𠵒𠵓𠵔𠵕𠵖𠵗𠵘𠵙𠵚𠵛𠵜𠵝𠵞𠵟𠵠𠵡𠵢𠵣𠵤𠵥𠵦𠵧𠵨𠵩𠵪𠵫𠵬𠵭𠵮𠵯𠵰𠵱𠵲𠵳𠵴𠵵𠵶𠵷𠵸𠵹𠵺𠵻𠵼𠵽𠵾𠵿𠶀𠶁𠶂𠶃𠶄𠶅𠶆𠶇𠶈𠶉𠶊𠶋𠶌𠶍𠶎𠶏𠶐𠶑𠶒𠶓𠶔𠶕𠶖𠶗𠶘𠶙𠶚𠶛𠶜𠶝𠶞𠶟𠶠𠶡𠶢𠶣𠶤𠶥𠶦𠶧𠶨𠶩𠶪𠶫𠶬𠶭𠶮𠶯𠶰𠶱𠶲𠶳𠶴𠶵𠶶𪡏𪡐𪡑𪡒𪡓𪡔𪡕𪡖𪡗𪡘𪡙𪡚𪡛𫪒𫪓𫪔𫪕𫪖𫪗𫪘𫪙𫪚𫪛𫪜𫪝𫪞𫪟𫪠𫪡𫪢𫪣𫪤𫪥𫪦𫪧𫪨𫪩𫪪𫪫𫪬𫪭𫪮𫪯𫪰𭈌𭈍𭈎𭈏𭈐𭈑𭈒𭈓𭈔𭈕𭈖𭈗𭈘𭈙𭈚𭈛𭈜𭈝𭈞𭈟𭈠𭈡𭈢𭈣𭈤𭈥𭈦𭈧𭈨𭈩𭈪𭈫𭈬𭈭𭈮𰇱𰇲𰇳𰇴𰇵𰇶𰇷𰇸𰇹𰇺𰇻𰇼𰇽𰇾𱒽𱒾𱒿𱓀𱓁𱓂𱓃𱓄𱓅𱓆𱓇𱓈𱓉𱓊𱓋𱓌𱓍𱓎𱓏𱓐𱓑𱓒𱓓𱓔𱓕

+9 ขีด

แก้ไข

⁕、𠶷𠶸𠶹𠶺𠶻𠶼𠶽𠶾𠶿𠷀𠷁𠷂𠷃𠷄𠷅𠷆𠷇𠷈𠷉𠷊𠷋𠷌𠷍𠷎𠷏𠷐𠷑𠷒𠷓𠷔𠷕𠷖𠷗𠷘𠷙𠷚𠷛𠷜𠷝𠷞𠷟𠷠𠷡𠷣𠷤𠷥𠷦𠷧𠷨𠷩𠷪𠷫𠷬𠷭𠷮𠷯𠷰𠷱𠷲𠷳𠷴𠷵𠷶𠷷𠷸𠷹𠷺𠷻𠷼𠷽𠷾𠷿𠸀𠸁𠸂𠸃𠸄𠸅𠸆𠸇𠸈𠸉𠸊𠸋𠸌𠸍𠸎𠸏𠸐𠸑𠸒𠸓𠸔𠸕𠸖𠸗𠸘𠸙𠸚𠸛𠸜𠸝𠸞𠸟𠸠𠸡𠸢𠸣𠸤𠸥𠸦𠸧𠸨𠸩𠸪𠸫𠸬𠸭𠸮𠸯𠸰𠸱𠸲𠸳𠸴𠸵𠸻𠸼𠸽𠸾𪡜𪡝𪡞𪡟𪡠𪡡𪡢𪡣𪡤𪡥𪡦𪡧𪡨𪡩𫪱𫪲𫪳𫪴𫪵𫪶𫪷𫪸𫪹𫪺𫪻𫪼𫪽𫪾𫪿𫫀𫫁𫫂𭈯𭈰𭈱𭈲𭈳𭈴𭈵𭈶𭈷𭈸𭈹𭈺𭈻𭈼𭈽𭈾𭈿𭉀𭉁𭉂𭉃𭉄𭉅𭉆𭉇𭉈𭉉𭉊𭉋𭉌𭉍𭉎𭉏𭉐𭉑𭉒𭉓𭉔𭉕𭉖𭉗𭉘𭉙𰇿𰈀𰈁𰈂𰈃𰈄𰈅𰈆𰈇𰈈𰈉𰈊𰈋𰈌𰈍𰈎𰈏𰈐𱓖𱓗𱓘𱓙𱓚𱓛𱓜𱓝𱓞𱓟𱓠𱓡𱓢𱓣𱓤𱓥𱓦𱓧𱓨𱓩

+10 ขีด

แก้ไข

𠷢𠸶𠸷𠸸𠸹𠸺𠸿𠹀𠹁𠹂𠹃𠹄𠹅𠹆𠹇𠹈𠹉𠹊𠹋𠹌𠹍𠹎𠹏𠹐𠹑𠹒𠹓𠹔𠹕𠹖𠹗𠹘𠹙𠹚𠹛𠹜𠹝𠹞𠹟𠹠𠹡𠹢𠹣𠹤𠹥𠹦𠹧𠹨𠹩𠹪𠹫𠹬𠹭𠹮𠹯𠹳𠹴𠹵𠹶𠹷𠹸𠹹𠹺𠹻𠹼𠹽𠹾𠹿𠺀𠺁𠺂𠺃𠺄𠺅𠺆𠺇𠺈𠺉𠺊𠺋𠺌𠺍𠺎𠺏𠺐𠺑𠺒𠺓𠺔𠺕𠺖𠺗𠺘𠺙𠺚𠺛𠺜𠺝𠺞𠺟𠺠𠺡𠺢𠺣𠺤𠺥𠺦𠺧𠺨𠺩𠺪𠺫𠺬𠺭𠺮𠺯𠺰𠺱𠺲𠺳𠺴𠺵𠺶𠺷𠺸𠺹𠺺𠺻𠺼𠺽𠺾𠺿𠻀𠻁𠻂𠻃𠻄𠻅𠻆𠻇𠻈𠻉𠻊𠻋𠻌𠻍𠻎𠻏𠻐𠻑𠻒𠻓𪡪𪡫𪡬𪡭𪡮𪡯𪡰𪡱𪡲𪡳𪡴𪡵𪡶𪡷𫫃𫫄𫫅𫫆𫫇𫫈𫫉𫫊𫫋𫫌𫫍𫫎𫫏𫫐𫫑𫫒𭉚𭉛𭉜𭉝𭉞𭉟𭉠𭉡𭉢𭉣𭉤𭉥𭉦𭉧𭉨𭉩𭉪𭉫𭉬𭉭𭉮𭉯𭉰𭉱𭉲𭉳𭉴𭉵𭉶𭉷𭉸𭉹𭉺𭉻𭉼𭉽𰈑𰈒𰈓𰈔𰈕𰈖𰈗𰈘𰈙𰈚𰈛𰈜𰈝𰈞𱓪𱓫𱓬𱓭𱓮𱓯𱓰𱓱𱓲𱓳𱓴𱓵𱓶𱓷𱓸𱓹𱓺𱓻𱓼𱓽𱓾𱓿𱔀𱔁𱔂𱔃𫣙⁕、𫣚

+11 ขีด

แก้ไข

𠁷𠻔𠻕𠻖𠻗𠻘𠻙𠻚𠻛𠻜𠻝𠻞𠻟𠻠𠻡𠻢𠻣𠻤𠻥𠻦𠻧𠻨𠻩𠻪𠻫𠻬𠻭𠻮𠻯𠻰𠻱𠻲𠻳𠻴𠻵𠻶𠻷𠻸𠻹𠻺𠻻𠻼𠻽𠻾𠻿𠼀𠼁𠼂𠼃𠼄𠼅𠼆𠼇𠼈𠼉𠼊𠼋𠼌𠼍𠼎𠼏𠼐𠼑𠼒𠼓𠼔𠼕𠼖𠼗𠼘𠼙𠼚𠼛𠼜𠼝𠼞𠼟𠼠𠼡𠼢𠼣𠼤𠼥𠼦𠼧𠼨𠼩𠼪𠼫𠼬𠼭𠼮𠼯𠼰𠼱𠼲𠼳𠼴𠼵𠼶𠼷𠼸𠼹𠼺𠼻𠼼𠼽𠼾𠼿𠽀𠽁𠽂𠽃𠽄𠽅𠽆𠽇𠽈𠽉𠽊𠽋𠽌𠽍𠽎𠽏𠽐𠽑𠽒𠽓𠽔𠽕𠽖𠽗𠽘𠽙𠽚𠽛𠽜𠽝𠽞𠽟𠽠𪡸𪡹𪡺𪡻𪡼𪡽𪡾𪡿𪢀𪢁𪢂𪢃𪢄𫝚𫫓𫫔𫫕𫫖𫫗𫫘𫫙𫫚𫫛𫫜𫫝𫫞𫫟𫫠𫫡𫫢𫫣𫫤𫫥𫫦𫫧𭉾𭉿𭊀𭊁𭊂𭊃𭊄𭊅𭊆𭊇𭊈𭊉𭊊𭊋𭊌𭊍𭊎𭊏𭊐𭊑𭊒𭊓𭊔𭊕𭊖𭊗𭊘𭊙𭊚𭊛𭊜𭊝𭊞𭊟𭊠𰈟𰈠𰈡𰈢𰈣𰈤𰈥𰈦𰈧𰈨𱔄𱔅𱔆𱔇𱔈𱔉𱔊𱔋𱔌𱔍𱔎𱔏𱔐𱔑𱔒𱔓𱔔𱔕𱔖

+12 ขีด

แก้ไข

𠆊𠏓𠏧𠹰𠹱𠹲𠽡𠽢𠽣𠽤𠽥𠽦𠽧𠽨𠽩𠽪𠽫𠽬𠽭𠽮𠽯𠽰𠽱𠽲𠽳𠽴𠽵𠽶𠽷𠽸𠽹𠽺𠽻𠽼𠽽𠽾𠽿𠾀𠾁𠾂𠾃𠾄𠾅𠾆𠾇𠾈𠾉𠾊𠾋𠾌𠾍𠾎𠾏𠾐𠾑𠾒𠾓𠾔𠾕𠾖𠾗𠾘𠾙𠾚𠾛𠾜𠾝𠾞𠾟𠾠𠾡𠾢𠾣𠾤𠾥𠾦𠾨𠾩𠾪𠾫𠾬𠾭𠾮𠾯𠾰𠾱𠾲𠾳𠾴𠾵𠾶𠾷𠾸𠾹𠾺𠾻𠾼𠾽𠾾𠾿𠿀𠿁𠿂𠿃𠿄𠿅𠿆𡀔𡀦𪢅𪢆𪢇𪢈𪢉𪢊𪢋𪢌𪢍𫝛𫫨𫫩𫫪𫫫𫫬𫫭𫫮𫫯𫫰𫫱𫫲𫫳𫫴𫫵𭊡𭊢𭊣𭊤𭊥𭊦𭊧𭊨𭊩𭊪𭊫𭊬𭊭𭊮𭊯𭊰𭊱𭊲𭊳𭊴𭊵𭊶𭊷𭊸𭊹𭊺𭊻𭊼𭊽𭊾𭊿𭋀𭋁𰈩𰈪𰈫𰈬𰈭𰈮𱔗𱔘𱔙𱔚𱔛𱔜𱔝𱔞𱔟𱔠𱔡𱔢𱔣𱔤𱔥𱔦𱔧𱔨𱔩𱔪𱔫𱔬𱔭𱔮𱔯𱔰𱔱𱔲

+13 ขีด

แก้ไข

𠿇𠿈𠿉𠿊𠿋𠿌𠿍𠿎𠿏𠿐𠿑𠿒𠿓𠿔𠿕𠿖𠿗𠿘𠿙𠿚𠿛𠿜𠿝𠿞𠿟𠿠𠿡𠿢𠿣𠿤𠿥𠿦𠿧𠿨𠿩𠿪𠿫𠿬𠿭𠿮𠿯𠿰𠿱𠿲𠿳𠿴𠿵𠿶𠿷𠿸𠿹𠿺𠿻𠿼𠿽𠿾𠿿𡀀𡀁𡀂𡀃𡀄𡀅𡀆𡀇𡀈𡀉𡀊𡀋𡀌𡀍𡀎𡀏𡀐𡀑𡀒𡀓𡀕𡀖𡀗𡀘𡀙𡀚𡀛𡀜𡀝𡀞𡀟𡀠𡀡𡀢𡀣𡀤𡀥𡀧𡀨𡀩𡀪𡀫𡀬𡀭𡀮𡀯𡀰𡀱𡀲𡀳𡀴𡀵𡀶𡀷𡀸𡀹𡀺𡀻𡀼𢨐𨗓𪢎𪢏𪢐𪢑𪢒𪢓𪢔𫫶𫫷𫫸𫫹𫫺𫫻𫫼𫫽𫫾𫫿𫬀𫬁𫬂𫬃𫬄𫬅𫬆𭋂𭋃𭋄𭋅𭋆𭋇𭋈𭋉𭋊𭋋𭋌𭋍𭋎𭋏𭋐𭋑𭋒𭋓𭋔𭋕𭋖𭋗𭋘𭋙𭋚𭋛𰈯𰈰𰈱𰈲𰈳𰈴𰈵𰈶𱔳𱔴𱔵𱔶𱔷𱔸𱔹𱔺𱔻𱔼𱔽𱔾𱔿𱕀𱕁𱕂𱕃𱕄

+14 ขีด

แก้ไข

𡀽𡀾𡀿𡁀𡁁𡁂𡁃𡁄𡁅𡁆𡁇𡁈𡁉𡁊𡁋𡁌𡁍𡁎𡁏𡁐𡁑𡁒𡁓𡁔𡁕𡁖𡁗𡁘𡁙𡁚𡁛𡁜𡁝𡁞𡁟𡁠𡁡𡁢𡁣𡁤𡁥𡁦𡁧𡁨𡁩𡁪𡁫𡁬𡁭𡁮𡁯𡁰𡁱𡁲𡁳𡁴𡁵𡁶𡁷𡁸𡁹𡁺𡁻𡁼𡁽𡁾𡁿𡂀𡂁𡂂𡂃𡂄𡂅𡂆𡂇𡂈𡂉𡂊𡂋𡂌𡂍𡂎𪢕𪢖𪢗𪢘𫝜𫬇𫬈𫬉𫬊𫬋𫬌𫬍𫬎𫬏𫬐𫬑𭋜𭋝𭋞𭋟𭋠𭋡𭋢𭋣𭋤𭋥𭋦𭋧𭋨𭋩𭋪𭋫𭋬𭋭𭋮𭋯𰈷𰈸𰈹𰈺𰈻𰈼𰈽𱕅𱕆𱕇𱕈𱕉𱕊𱕋𱕌𱕍𱕎𱕏𱕐𱕑𱕒

+15 ขีด

แก้ไข

𡂏𡂐𡂑𡂒𡂓𡂔𡂕𡂖𡂗𡂘𡂙𡂚𡂛𡂜𡂝𡂞𡂟𡂠𡂡𡂢𡂣𡂤𡂥𡂦𡂧𡂨𡂩𡂪𡂫𡂬𡂭𡂮𡂯𡂰𡂱𡂲𡂳𡂴𡂵𡂶𡂷𡂸𡂹𡂺𡂻𡂼𡂽𡂾𡂿𡃀𡃁𡃂𡃃𡃄𡃅𡃆𡃇𡃈𡃉𡃊𡃋𡃌𡃍𡃎𡃏𡃐𡃑𡃒𡃓𡃔𡃕𡃖𡃗𡃘𡃙𡃚𡃛𡃜𡃝𡃞𡃟𡃰𪢙𪢚𪢛𪢜𪢝𪢞𫝝𫬒𫬓𫬔𫬕𫬖𫬗𫬘𫬙𫬚𫬛𭋰𭋱𭋲𭋳𭋴𭋵𭋶𭋷𭋸𭋹𭋺𭋻𭋼𭋽𭋾𭋿𭌀𭌁𭌂𭌃𭌄𭌅𭌆𭌇𭌈𭌉𰈾𰈿𰉀𰉁𰉂𱕓𱕔𱕕𱕖𱕗𱕘𱕙𱕚𱕛𱕜

+16 ขีด

แก้ไข

𡃠𡃡𡃢𡃣𡃤𡃥𡃦𡃧𡃨𡃩𡃪𡃫𡃬𡃭𡃮𡃯𡃱𡃲𡃳𡃴𡃵𡃶𡃷𡃸𡃹𡃺𡃻𡃼𡃽𡃾𡃿𡄀𡄁𡄂𡄃𡄄𡄅𡄆𡄇𡄈𡄊𡄋𡄌𡄍𡄎𡄏𡄐𪢟𪢠𪢡𫬜𫬝𫬞𫬟𫬠𫬡𫬢𫬣𫬤𫬥𫬦𫬧𫬨𫬩𫬪𫬫𭌊𭌋𭌌𭌍𭌎𭌏𭌐𭌑𭌒𭌓𭌔𭌕𭌖𭌗𭌘𭌙𭌚𭌛𭌜𭌝𭌞𭌟𭌠𭌡𰉃𰉄𰉅𱕝𱕞𱕟𱕠𱕡𱕢𱕣𱕤

+17 ขีด

แก้ไข

𡄑𡄒𡄓𡄔𡄕𡄖𡄗𡄘𡄙𡄚𡄛𡄜𡄝𡄞𡄟𡄠𡄡𡄢𡄣𡄤𡄥𡄦𡄧𡄨𡄩𡄪𡄫𡄬𡄭𡄮𡄯𡄰𪢢𪢣𪢤𫬬𫬭𫬮𫬯𫬰𫬱𫬲𫬳𫬴𫬵𭌢𭌣𭌤𭌥𭌦𭌧𭌨𭌩𭌪𭌫𭌬𭌭𭌮𭌯𰉆𰉇𰉈𰉉𱕥𱕦𱕧𱕨𱕩

+18 ขีด

แก้ไข

𡄱𡄲𡄳𡄴𡄵𡄶𡄷𡄸𡄹𡄺𡄻𡄼𡄽𡄾𡄿𡅀𡅁𡅂𡅃𡅄𡅅𡅆𡅇𡅈𡅉𡅊𡅋𡅌𡅍𡅎𡅏𡅐𡅑𡅒𡅓𡅔𡅣𫬶𫬷𫬸𭌰𭌱𭌲𭌳𰉊𰉋𱕪𱕫𱕬

+19 ขีด

แก้ไข

⁕、𡅗𡅘𡅙𡅚𡅛𡅜𡅝𡅞𡅟𡅠𡅡𡅢𡅤𡅥𡅦𡅧𡅨𡅩𡅪𡅫𡅬𡅭𡅮𡅯𪢥𫝞𫬹𭌴𭌵𭌶𭌷𭌸𭌹𭌺𭌻𭌼𭌽𰉌𱕭𱕮𱕯𱕰

+20 ขีด

แก้ไข

𡅰𡅱𡅲𡅳𡅴𡅵𡅶𡅷𡅸𫬺𫬻𫬼𭌾𭌿𭍀𭍁𭍂𭍃𭍄𭍅𱕱𱕲𱕳

+21 ขีด

แก้ไข

𡅹𡅺𡅻𡅼𡅽𡅾𡅿𡆀𡆁𡆂𡆃𡆄𡆅𪢦𪢧𫬽𫬾𫬿𭍆𭍇𭍈𭍉𭍊𭍋𱕴𱕵𱕶𱕷

+22 ขีด

แก้ไข

𡆆𡆇𡆈𡆉𡆊𡆋𡆌𡆍𡆎𫭀𭍌𭍍𭍎𭍏

+23 ขีด

แก้ไข

𡆏𡆐𡆑𡆒𡆓𡆔𡆕𡆖𡆗𡆘𭍐𭍑𭍒

+24 ขีด

แก้ไข

𡆙𡆚𡆞𫭁𭍓𭍔

+25 ขีด

แก้ไข

𡆛𡆜𡆝𧮥𭍕𭍖𭍗

+27 ขีด

แก้ไข

𭍘

+28 ขีด

แก้ไข

𡆟

+32 ขีด

แก้ไข

𭍙