ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

gou4 (จู้อิน ㄍㄡˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gòu