ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ju4 (จู้อิน ㄐㄩˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ