ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qu2 (จู้อิน ㄑㄩˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ