ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qu2 (จู้อิน ㄑㄩˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ