U+7565, 略
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7565

[U+7564]
CJK Unified Ideographs
[U+7566]
U+F976, 略
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F976

[U+F975]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F977]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 102, +6, 11 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 田竹水口 (WHER), การป้อนสี่มุม 67064, การประกอบ )

 1. approximately, roughly
 2. outline
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
 • พจนานุกรมคังซี: หน้า 762 อักขระตัวที่ 9
 • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 21839
 • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 1172 อักขระตัวที่ 8
 • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 4 หน้า 2541 อักขระตัวที่ 11
 • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+7565

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวย่อและตัวเต็ม

การออกเสียง

แก้ไข

Note:
 • lio̍k/lia̍k - literary;
 • lio̍h - vernacular.
Note:
 • liag8 - literary;
 • lioh8/liêh8 - vernacular (liêh8 - Chaozhou).

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /lyɛ⁵¹/
Harbin /liau⁵³/
/lyɛ⁵³/
Tianjin /lye⁵³/
Jinan /luə²¹/
Qingdao /lyə⁴²/
Zhengzhou /lyo²⁴/
Xi'an /luo⁵³/
Xining /lyu⁵³/
Yinchuan /lye¹³/
Lanzhou /lyə¹³/
Ürümqi /lyɤ²¹³/
Wuhan /nio²¹³/
Chengdu /nyo³¹/
Guiyang /nio²¹/
Kunming /lio³¹/
Nanjing /loʔ⁵/
Hefei /lyɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /lyəʔ²/
Pingyao /liʌʔ¹³/
Hohhot /liaʔ⁴³/
Wu Shanghai /liaʔ¹/
Suzhou /liɑʔ³/
Hangzhou /liɑʔ²/
Wenzhou /liɛ²¹³/
Hui Shexian /liɔ²²/
Tunxi
Xiang Changsha /lio²⁴/
Xiangtan /nio²⁴/
Gan Nanchang /liɔʔ⁵/
Hakka Meixian /liok̚⁵/
Taoyuan /liok̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /lœk̚²/
Nanning /lœk̚²²/
Hong Kong /lœk̚²/
Min Xiamen (Hokkien) /liɔk̚⁵/
Fuzhou (Eastern Min) /luoʔ⁵/
Jian'ou (Northern Min) /liɔ²⁴/
Shantou (Teochew) /liak̚⁵/
/lioʔ⁵/
Haikou (Hainanese) /liɔk̚³/
/lio³³/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ต้นพยางค์ () (37)
ท้ายพยางค์ () (107)
วรรณยุกต์ (調) Checked (Ø)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open
ส่วน () III
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ ljak
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /lɨɐk̚/
พาน อู้ยฺหวิน /liɐk̚/
ซ่าว หรงเฟิน /liɑk̚/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /lɨak̚/
หลี่ หรง /liak̚/
หวาง ลี่ /lĭak̚/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /li̯ak̚/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
lüè
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
loek6
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
lüè
จีนยุคกลาง ‹ ljak ›
จีนเก่า /*[r]ak/
อังกฤษ draw a boundary; outline

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
หมายเลข 3892
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 0
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*ɡ·raɡ/