ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

6 แก้ไข

60 แก้ไข

61 แก้ไข

62 แก้ไข

63 แก้ไข

64 แก้ไข

65 แก้ไข

66 แก้ไข

67 แก้ไข

68 แก้ไข

69 แก้ไข