ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบสี่มุม/6

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

6แก้ไข

60แก้ไข

61แก้ไข

62แก้ไข

63แก้ไข

64แก้ไข

65แก้ไข

66แก้ไข

67แก้ไข

68แก้ไข

69แก้ไข