U+6557, 敗
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6557

[U+6556]
CJK Unified Ideographs
[U+6558]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 66, +7, 11 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 月金人大 (BCOK), การป้อนสี่มุม 68840, การประกอบ )

  1. พ่าย, แพ้, ล้มเหลว, เสื่อมถอย

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 471 อักขระตัวที่ 15
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 13227
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 824 อักขระตัวที่ 2
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 2 หน้า 1462 อักขระตัวที่ 2
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+6557

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ

การออกเสียง

แก้ไข

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /pai⁵¹/
Harbin /pai⁵³/
Tianjin /pai⁵³/
Jinan /pɛ²¹/
Qingdao /pɛ⁴²/
Zhengzhou /pai³¹²/
Xi'an /pai⁴⁴/
Xining /pɛ²¹³/
Yinchuan /pɛ¹³/
Lanzhou /pɛ¹³/
Ürümqi /pai²¹³/
Wuhan /pai³⁵/
Chengdu /pai¹³/
Guiyang /pai²¹³/
Kunming /pæ²¹²/
Nanjing /pae⁴⁴/
Hefei /pe̞⁵³/
Jin Taiyuan /pai⁴⁵/
Pingyao /pæ³⁵/
Hohhot /pɛ⁵⁵/
Wu Shanghai /ba²³/
Suzhou /bɑ³¹/
Hangzhou /be̞¹³/
Wenzhou /ba²²/
Hui Shexian /pʰa²²/
Tunxi /pʰa¹¹/
Xiang Changsha /pai⁵⁵/
/pai¹¹/
Xiangtan /bai²¹/
Gan Nanchang /pʰai²¹/
Hakka Meixian /pʰai⁵³/
Taoyuan /pʰɑi⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /pai²²/
Nanning /pai²²/
Hong Kong /pai²²/
Min Xiamen (Hokkien) /pai²²/
Fuzhou (Eastern Min) /pɑi²⁴²/
Jian'ou (Northern Min) /pai⁴⁴/
Shantou (Teochew) /pai³¹/
Haikou (Hainanese) /ʔbai³³/ 失~
/ʔbai²³/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
ต้นพยางค์ () (3) (1)
ท้ายพยางค์ () (29) (29)
วรรณยุกต์ (調) Departing (H) Departing (H)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open Open
ส่วน () II II
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ baejH paejH
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /bˠaiH/ /pˠaiH/
พาน อู้ยฺหวิน /bᵚaiH/ /pᵚaiH/
ซ่าว หรงเฟิน /baiH/ /paiH/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /baɨjsH/ /paɨjsH/
หลี่ หรง /baiH/ /paiH/
หวาง ลี่ /bæiH/ /pæiH/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /bʱaiH/ /paiH/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
bài bài
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
baai6 baai3
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
bài bài
จีนยุคกลาง ‹ bæjH › ‹ pæjH ›
จีนเก่า /*N-pˁra[t]-s/ /*pˁra[t]-s/
อังกฤษ suffer defeat defeat (v.t.)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/2 2/2
หมายเลข 421 422
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 1 1
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*praːds/ /*braːds/

คำประสม

แก้ไข