U+5217, 列
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5217

[U+5216]
CJK Unified Ideographs
[U+5218]
U+F99C, 列
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F99C

[U+F99B]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F99D]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

(รากคังซีที่ 18, +4, 6 ขีด, การป้อนชางเจี๋ย 一弓中弓 (MNLN), การป้อนสี่มุม 12200, การประกอบ )

  1. a line
  2. to arrange in order, classify
ข้อมูลนี้ได้นำเข้าโดยบอต ซึ่งมีบางส่วนที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย กรุณาช่วยแปลข้อมูลดังกล่าว เสร็จแล้วให้นำป้ายนี้ออก

อ้างอิง

แก้ไข
  • พจนานุกรมคังซี: หน้า 137 อักขระตัวที่ 26
  • พจนานุกรมไดกังวะจิเต็ง: อักขระตัวที่ 1901
  • พจนานุกรมแทจาวอน: หน้า 309 อักขระตัวที่ 13
  • พจนานุกรมฮั่นยฺหวี่ต้าจื้อเตี่ยน (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก): เล่ม 1 หน้า 325 อักขระตัวที่ 5
  • ข้อมูลยูนิฮันสำหรับ U+5217

ภาษาจีน

แก้ไข
ตัวเต็ม
ตัวย่อ #

การออกเสียง

แก้ไข

Note:
  • liag8 - Shantou;
  • liêg8 - Chaozhou.

  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /liɛ⁵¹/
Harbin /liɛ⁵³/
Tianjin /lie⁵³/
Jinan /liə²¹/
Qingdao /liə⁴²/
Zhengzhou /liɛ²⁴/
Xi'an /liɛ²¹/
Xining /lɨ⁴⁴/
Yinchuan /lie¹³/
Lanzhou /liə¹³/
Ürümqi /liɤ²¹³/
Wuhan /nie²¹³/
Chengdu /nie³¹/
Guiyang /nie²¹/
Kunming /liɛ³¹/
Nanjing /lieʔ⁵/
Hefei /liɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /liəʔ²/
Pingyao /liʌʔ⁵³/
Hohhot /liaʔ⁴³/
Wu Shanghai /liɪʔ¹/
Suzhou /liəʔ³/
Hangzhou /liəʔ²/
Wenzhou /li²¹³/
Hui Shexian /le²²/
Tunxi /liɛ¹¹/
Xiang Changsha /lie²⁴/
Xiangtan /nie²⁴/
Gan Nanchang /liɛʔ⁵/
Hakka Meixian /liet̚⁵/
Taoyuan /liet̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /lit̚²/
Nanning /lit̚²²/
Hong Kong /lit̚²/
Min Xiamen (Hokkien) /liat̚⁵/
Fuzhou (Eastern Min) /lieʔ⁵/
Jian'ou (Northern Min) /liɛ²⁴/
Shantou (Teochew) /liak̚⁵/
Haikou (Hainanese) /lit̚³/

สัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 2/2
ต้นพยางค์ () (37)
ท้ายพยางค์ () (81)
วรรณยุกต์ (調) Checked (Ø)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) Open
ส่วน () III
ฝ่านเชี่ย
แบกซเตอร์ ljet
การสืบสร้าง
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /liᴇt̚/
พาน อู้ยฺหวิน /liɛt̚/
ซ่าว หรงเฟิน /ljæt̚/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /liat̚/
หลี่ หรง /liɛt̚/
หวาง ลี่ /lĭɛt̚/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /li̯ɛt̚/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
liè
แปลงเป็นกวางตุ้ง
ที่คาดหมาย
lit6
ระบบแบกซ์เตอร์ซาการ์ 1.1 (2014)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
ปักกิ่งใหม่
(พินอิน)
liè
จีนยุคกลาง ‹ ljet ›
จีนเก่า /*[r][e]t/
อังกฤษ tear apart; rank

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
ระบบเจิ้งจาง (2003)
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1
หมายเลข 8128
ส่วนประกอบ
สัทศาสตร์
กลุ่มสัมผัส
กลุ่มย่อยสัมผัส 2
สัมผัสจีนยุคกลาง
ที่สอดคล้อง
จีนเก่า /*red/