ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nan2 (จู้อิน ㄋㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nán