ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

taaแก้ไข

taa1 : , , , , , , , 𦱆, ,
taa4 :

taaiแก้ไข

taai1 : , , , 𧘹, ,
taai2 : ,
taai3 : , , , , , 𡘙, 𡛕, , , , , , , , , 𣳾, , , , , , , , , , ,
taai4 : , , , , , , , , ,
taai5 : , ,

taamแก้ไข

taam1 : , , , , ,
taam2 : , , , , ,
taam3 : , ,
taam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦉡, , , , , , , , , , , , , , ,
taam5 : , , ,
taam6 :

taanแก้ไข

taan1 : , , , , , , , , , , , ,
taan2 : , , , , , , , , , , 𥘵, , ,
taan3 : , , , , , , 𤨢, , ,
taan4 : , , , , , , , 𥐯,
taan5 : ,

taangแก้ไข

taang1 :
taang4 :

taapแก้ไข

taap3 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𦐇, , , , , , , , , ,
taap6 :

taatแก้ไข

taat3 : , , , , , , , , 趿, , , , , , , , ,

taauแก้ไข

taau2 :
taau3 : , ,
taau4 :

taiแก้ไข

tai1 : , , , ,
tai2 : , , , , , ,
tai3 : , , , , 𢞖, , , , , , , , , , , , , ,
tai4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧡰, , , , , , , , , , , , , 𫘨, , , , , , , , 𫛸,
tai5 : , 𡠨, ,

tamแก้ไข

tam1 :
tam2 : , ,
tam3 : , 𠱁, , , 𧨾
tam4 : , , , , , , , , ,
tam5 : 𠃮, , , 𥧹

tanแก้ไข

tan1 : , , , , , ,
tan2 : , , ,
tan3 : ,
tan4 : , ,

tangแก้ไข

tang4 : , , , 𥸎, , , , , , , , , 𧬸, , , , , ,

tapแก้ไข

tap1 : , 𠸊
tap3 : , , ,

tatแก้ไข

tat3 :

tauแก้ไข

tau1 : , , , ,
tau2 : , , , , , 𧿫,
tau3 : , , ,
tau4 : , , , , , , , ,

tekแก้ไข

tek3 : , 𨆉

tengแก้ไข

teng1 : , , , ,
teng5 :

teoiแก้ไข

teoi1 : , , ,
teoi2 : , , , , ,
teoi3 : , , , , , , , 退, ,
teoi4 : , , , , , , , , , , 𬓼, , , 𬯎, , , , , ,
teoi6 :

teonแก้ไข

teon1 : , , , , , , , , , ,
teon2 : ,
teon3 : ,
teon5 : , , ,

teotแก้ไข

teot1 :

tiแก้ไข

ti1 :
ti4 : 𢚖

tikแก้ไข

tik1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

timแก้ไข

tim1 : , 𠻹, , , , ,
tim2 : , , , , , , ,
tim3 : ,
tim4 : , , , , , ,
tim5 : , , 㥿, , , , ,
tim6 :

tinแก้ไข

tin1 : 𠀡, , , , ,
tin2 : , , , , , , , , ,
tin3 :
tin4 : , 𡊰, , , , , , , , , , , , , , 𧰊, , , , , , , , ,
tin5 :

tingแก้ไข

ting1 : , , , , , , , , , , , 𦂃, , , 𦭑, ,
ting2 : , 𡈼, , , 𪊶
ting3 : ,
ting4 : , , , , , , , , , 𤧟, 𤧻, , 𥪜, , , , , , , 𨑳, 𨪃, 𨫆, , ,
ting5 : , 𡈼, , , , , , , , , , , , , , , ,

tipแก้ไข

tip3 : , , , , , , , , , 䵿

titแก้ไข

tit3 : , , , , , ,

tiuแก้ไข

tiu1 : , 𠛪, , , , , , , , , , , , ,
tiu3 : , , , , , , , , ,
tiu4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 調, , , , , , , , , , , , ,
tiu5 : , , , , , , ,
tiu6 :

toแก้ไข

to1 : , , , , ,
to2 :
to3 : , ,
to4 : , , , , , , , , , , , , , 𤵚, , , , , , 𦱆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䰿, , , , , ,
to5 : , , , , , , , , , , , , , ,

toeแก้ไข

toe3 :
toe5 :

toiแก้ไข

toi1 : ,
toi4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
toi5 : , ,
toi6 :

tokแก้ไข

tok3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
tok6 :

tongแก้ไข

tong1 : , , , , , , 𧼮, , , , ,
tong2 : , , , , 𡛀, , , 𢠵, , , , , , , , , , , , , , , , ,
tong3 : , , , , , , , 𧼮,
tong4 : , , , , , , 𡠠, , , , , , , , , 𤎌, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

touแก้ไข

tou1 : , , , , , , , , , , 𣈥, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩥅,
tou2 : , , , , , , , , , , , 𩵚,
tou3 : , , , , , , , ,
tou4 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𢲛, , 𣑯, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 翿, , , , , , 跿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
tou5 : ,
tou6 : 𩵚

tukแก้ไข

tuk1 : , , 禿, , , ,

tungแก้ไข

tung1 : , , , , , , ,
tung2 : , , , , , , , , , , , , , 𧚔
tung3 : , , ,
tung4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㼿, , , , 𥖹, , , , , , , 罿, 𦒍, , 𦨴, , , , , , , , , , , , ,
tung6 :

tyunแก้ไข

tyun2 :
tyun4 : , , , , , , 𡱰, , , , , , , , , , , , , 𤤀, , 篿, , , , , , , , , , ,
tyun5 : ,

tyutแก้ไข

tyut3 : , , , ,