ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

waaแก้ไข

waa1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪎩, ,
waa2 : , , 𢱑, , , , , ,
waa4 : , , , , , , , , , , , , , , , 𦽊, 𨅯, , , , , , ,
waa5 :
waa6 : , , , , , , , , , , , , , ,

waaiแก้ไข

waai1 : , , ,
waai2 : , , , , , , , , , , , , ,
waai3 : , , , , , ,
waai4 : , , 怀, , , , , , , , , , ,
waai5 : ,
waai6 : , , , , , , , , , ,

waakแก้ไข

waak1 : 𠵾,
waak6 : , , , , , 嫿, , , , , , , , , , , , , , ,

waanแก้ไข

waan1 : , , , , , , , , ,
waan2 : , , , ,
waan3 : ,
waan4 : , , 𡦃, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
waan5 : , , , , , ,
waan6 : 𠈄, 𠯻, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

waangแก้ไข

waang1 :
waang4 : , , , , , , , , , ,
waang6 : ,

waatแก้ไข

waat1 : , , , , ,
waat3 : , , , , ,
waat6 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

waiแก้ไข

wai1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨩆,
wai2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 诿, , , ,
wai3 : , , , 𡜦, , , , , , , , 𣻷, , , , , , , , , 𥳀, , , , , , , , , 𧬨, , ,
wai4 : , , , , , , , , 𡺨, , , , , , , , , , 潿, , , , 𤔡, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
wai5 : , , , , , , , , , , , , 𥯤, , , , , , , , 𨗨, , , , ,
wai6 : , , , , , , 𡣺, , , 𢑥, , , , , , , , , , 𣖜, , , , , , , , , , , 𤪳, , 𥶙, 𦒄, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨩋, , , 𨯚, , ,

wakแก้ไข

wak6 : , , , 𤷇,

wanแก้ไข

wan1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨋍, , , , , 𩥈,
wan2 : 𡓨, , , , , ,
wan3 : , , , , , , , , , , 𧄧, , , ,
wan4 : , , , , , , , , 𡢅, , , , , , , , , , , 𣶽, , , , 𤆥, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦶮, , , , , , , , , , , , , , , ,
wan5 : , , , , , , 𥝲, , , , , , 𧂯, , , , , , , 𩐝, ,
wan6 : , , , , , , , , , 𢥫, , , , , , , , , , 𦹲, , , , , , , , , , , , , , 𩐝, 𩐳, , , , ,

wangแก้ไข

wang4 : , , , 𡵓, , , 𢏐, , , , , , , , , 𥿢, , , , , , , , , , 𨌆, , , , , , , ,

watแก้ไข

wat1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
wat3 : ,
wat6 : , , , , , , , , , , , , , , 𧑐, , , , , , , , , , ,

wauแก้ไข

wau4 :

weแก้ไข

we2 :
we5 : 𠱥, 𠾭

wenแก้ไข

wen1 : 𨋍

wetแก้ไข

wet1 : 𠿭

wiแก้ไข

wi1 :

wikแก้ไข

wik1 :
wik6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

wingแก้ไข

wing1 : , 𢫕,
wing4 : , 𡠺, , , , , , , , 𣞁, 𤪤, , , ,
wing5 : 𡛻, 𢒋, , , 𤤯
wing6 : , 𢫕, , , , 𤃡, 𪷿, , , , 𦻑, , , , , , , , , 𩓙

woแก้ไข

wo1 : , , , , , 𡢠, , , , , , , , , 㽿, , , , , , , , , , ,
wo2 : , , ,
wo3 : ,
wo4 : , , , , , , , ,
wo5 : , 𡁜, 𢰸, ,
wo6 : , , , , , , , ,

wokแก้ไข

wok1 : 𡆇
wok3 : , , , ,
wok6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

wongแก้ไข

wong1 : , , 𡯁, 𡯂, , , ,
wong2 : 𠶖, , 㲿, , , ,
wong4 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𤾗, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫗮, , , , , , , ,
wong5 : , ,
wong6 : , , ,

wuแก้ไข

wu1 : , 𠌥, , , , , , , , , , , , , , , , 洿, , , , , , , , , , , , ,
wu2 : , , , , , , , , 𧙖, ,
wu3 : 𠌥, , , , , 𨉼
wu4 : , 𠴱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
wu6 : , , , , , , , , , , , 㦿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

wuiแก้ไข

wui1 : , , , , , , , , , ,
wui2 : , ,
wui3 : ,
wui4 : , , , , , 𡜼, , , , , , 𤌚, , , , , , ,
wui5 : , ,
wui6 : , , 𠥔, , , , , 𢑥, , , , , 𣾀, 𣿬, , , , , , , ,

wunแก้ไข

wun1 : , , ,
wun2 : , , , , , , , 𤃬, , , , , , , , ,
wun3 : 𤧬
wun4 : , , , 𢬎, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
wun5 : , , , 𤃬, ,
wun6 : , 𠗫, , , , , 𡞵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨩉, ,

wutแก้ไข

wut6 : , , , , , ,