ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

mแก้ไข

m2 :
m4 : 𠗐, , , , , , 𩺰
m5 :
m6 :

maaแก้ไข

maa1 : , , , 𡚸, , , , , , ,
maa2 :
maa3 : , , , , , , , ,
maa4 : , , , , , , , , , ,
maa5 : , , , , , , , , 𥡗, , , , , , , ,
maa6 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

maaiแก้ไข

maai4 : 𠹺, , , , , , , , ,
maai5 : , , , , ,
maai6 : , , , , , , ,

maakแก้ไข

maak1 :
maak3 : ,
maak6 : , , , , , , ,

maanแก้ไข

maan1 : , 𢶯, 𢺳
maan4 : , 𠼦, , , 𥲑, , , , , 𧖣, , , , , , , , , , ,
maan5 : , , , , , , , , , , ,
maan6 : , , , , , , , , , , , , , , , 𤛔, , , , , 𦄡, , , , , , , , , , , , , , 𨭬, , 𩅍

maangแก้ไข

maang1 : , , , ,
maang4 : , , , , , ,
maang5 : , , , , , ,
maang6 : 𠗠,

maatแก้ไข

maat3 : ,
maat6 : , , , , , , , , , ,

maauแก้ไข

maau1 : ,
maau4 : , 𢘅, , , , , , , , , 𨥨, , ,
maau5 : , , , , , , , , ,
maau6 : 𠒇, , ,

maiแก้ไข

mai1 : ,
mai4 : , , 𣉢, , , , , , , , , , , , ,
mai5 : , , , , , , , , , , , ,
mai6 : , , ,

makแก้ไข

mak1 : , ,
mak3 :
mak6 : , 𠍅, , , , , , 𤼎, , , , , , , 𦢓, , , , , , , , , , , , , , , 𪄳, , , ,

mamแก้ไข

mam1 : 𩜠

manแก้ไข

man1 : , , , , ,
man3 : 𠍁,
man4 : , , , , , , , , , , , , , 𣐀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦅙, , 𦐐, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
man5 : , , , , 𡢄, , , , , , , , , , , , 𣇹, , , , , , , 𤨨, , , , , , 𧁋, , , , , , , , , , 𪄴, ,
man6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

mangแก้ไข

mang1 : , 𠵼, , , , , ,
mang2 : , 𢛴, 𤷪
mang3 : , ,
mang4 : , 𠵼, 𡌺, , , , , ,
mang5 :
mang6 : ,

matแก้ไข

mat1 :
mat6 : 𠖳, , , 𡛁, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

mauแก้ไข

mau1 : , ,
mau4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mau5 : , , 𠺖, , , , , , , , 𦳑, 𧿹
mau6 : , , 𢡟, , , 𣕚, , , , , , , , , , , 貿, ,

meแก้ไข

me1 : , 𠤖, , , , 𡥼, 𦍋, , , 𧴯
me2 : ,
me5 : , ,

meiแก้ไข

mei1 : , , , , , , 𧋦,
mei3 :
mei4 : 𠋥, , , , 𡡻, , , 𢃼, , , 𢔰, , , , , 𣁋, 𣈲, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪑛,
mei5 : , , 𠳿, 𠸍, , , , , , , , , , , , , 𣖙, , , 𤧞, , , , , , , , 𦾡, , , , , 䬿,
mei6 : , , , , , , , , 𥧌, , , , , 𧙕, , 䬿, , , , ,

mengแก้ไข

meng4 :
meng6 :

miแก้ไข

mi1 : , ,

mikแก้ไข

mik6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

minแก้ไข

min2 :
min4 : , , , , , , , , 𤁗, , , , 綿, , , , , , ,
min5 : , , , , , , 𠡳, , , , , , , 𣈳, , , , , , , , , , , , , ,
min6 : , , , , , ,

mingแก้ไข

ming1 : 𠱷
ming4 : , , , , , , , , , , , , 𤥁, , , , , , , , , , , , , , 𨧹, , , ,
ming5 : , , , , , 𦉫, , ,
ming6 : , 𠵴,

mitแก้ไข

mit1 :
mit6 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𩴾

miuแก้ไข

miu1 :
miu2 : 𠴕
miu4 : , , 𣈴, , , , , , ,
miu5 : , , , , , , , , , , , , , , , 𥥆, , , , , , , , , ,
miu6 : , , , , , , 𦯷

moแก้ไข

mo1 : , , , 𠘚, , , , , , , , , , , , 麿
mo2 : ,
mo4 : , , 𣟖, , , , , , ,
mo6 : , , ,

moiแก้ไข

moi4 : ,

mokแก้ไข

mok1 : , , , ,
mok3 :
mok6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪅐

mongแก้ไข

mong1 : ,
mong4 : , , 𠨑, , , , , , , , , , , , , , , , , 𥐞, , , , , , , , 𦮝, , , , , , , , , , , , , , 𩷶,
mong5 : , , , , , , 𣙷, , , , , , , , , , , 𦬣, , , , , , , , , ,
mong6 : , , ,

mouแก้ไข

mou1 :
mou2 :
mou4 : , 𠇔, , , , , , , , , , , , , , , , , 𤆬, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mou5 : , , , , 𠕇, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤪕, , , , , , , , , , , , , ,
mou6 : , , , , , , 𡝭, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦻒, , , , , , , , , ,

muiแก้ไข

mui2 : 𠵈,
mui4 : 𡈎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mui5 : 𠗟, , , ,
mui6 : , , , , , , , , , 𤽜, , , 𦳀, , , , ,

mukแก้ไข

muk1 :
muk6 : , , , , , , , , 𣏦, , , , , , , , , , 𥟟, , , , , , , , ,

munแก้ไข

mun1 :
mun4 : , , , , 𠵘, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
mun5 : 𡒗, , 𡠪, 𡦖, , 𣂎, , 滿, ,
mun6 : , , , , , , , , , ,

mungแก้ไข

mung1 : ,
mung2 : ,
mung4 : , 𡣘, , , , , , , , 𣋡, , , , , , , , , , , 𦆟, , , , , , , , , , , , , , , , , , 䴿,
mung5 : , ,
mung6 : , , , , , , ,

mutแก้ไข

mut1 : 𠰌,
mut3 : , , , , ,
mut6 : , , , , 歿, , , , , , 𤣻, , , , 𧻙, , , ,