ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

kaaแก้ไข

kaa1 : , , , , , 𡛨, , , , ,
kaa2 : , , ,
kaa3 : , , , ,
kaa4 :

kaaiแก้ไข

kaai1 :
kaai2 : 𢬿, , , , , ,
kaai3 : , , , , , , , ,
kaai5 : 𢬿

kaakแก้ไข

kaak1 : , ,

kaamแก้ไข

kaam1 :
kaam4 : , , , ,
kaam5 :

kaanแก้ไข

kaan4 : , ,

kaapแก้ไข

kaap1 : , , , , , , , , ,
kaap6 : , ,

kaatแก้ไข

kaat1 : ,

kaauแก้ไข

kaau1 : , , , , ,
kaau3 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
kaau4 : , , , , , ,
kaau5 : , ,

kaiแก้ไข

kai1 : , , , , , , 谿,
kai2 : , , , , , , , 𣘼, , , , ,
kai3 : , , , , , , , 𧡘
kai4 : 谿

kakแก้ไข

kak1 : , 𠸉,
kak3 :

kamแก้ไข

kam1 : 𠸐, , , , , ,
kam2 : , 𠹸, 𢫏,
kam4 : , , , , , , , , , , , , , 𨨖, , , ,
kam5 :

kanแก้ไข

kan4 : , , , , , , , 𣂷, , 𣂼, , ,
kan5 :

kangแก้ไข

kang1 : 𠼰
kang2 :
kang3 : , 𣔨,

kapแก้ไข

kap1 : , , , , , , 𢲩, , , , , , , , , , , , 𨸚
kap6 : , 𠶲, 𢎽, 𤜯, 𪘁

katแก้ไข

kat1 : , ,
kat6 :

kauแก้ไข

kau1 : , , , , , , , , , , 𦬅, ,
kau2 : , ,
kau3 : , , , , , , , , , , , , , , 𦸅, , ,
kau4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥟇, , , 絿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨫣,
kau5 : , ,
kau6 : 絿

keแก้ไข

ke1 : 𡲢,
ke2 : , 𨔽
ke4 : , 𡶐, , , , ,

keiแก้ไข

kei1 : , , , , 榿, , , , , , , ,
kei2 : , 𨀣
kei3 : , , , , , , , ,
kei4 : , , , , , , , , , , , 𡸷, , , , 𣄃, , , , , , 𣗍, , , , , , 𣾁, 𣾏, 𤊄, , , 𤦺, , 𤪌, , , , , , , , , , , , , , , , , 𦝁, , , , , 𦸀, , , , , , 𧯯, , , , , , , , 𩃤, , , , , , , , , , , , , 鬿, , , , , , , , , , ,
kei5 : , 𦮳,

kekแก้ไข

kek1 : 𢲈
kek3 :
kek6 : , , , ,

keoiแก้ไข

keoi1 : , , , , , , , , , , , , , , 𢳉, , , , , , , 𥐰, 𥕥, , , , , , , , , , , , , , ,
keoi2 :
keoi4 : , , , , , , , , , , , , , 𤨎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨬡, , , , 𪆫, , ,
keoi5 : , 𠰠, 𠳔, , ,

kepแก้ไข

kep1 :

kiแก้ไข

ki1 : 𠼻

kikแก้ไข

kik1 : 𠽤, 𢲈

kimแก้ไข

kim4 : , , , , , , , , , , , ,

kinแก้ไข

kin2 : ,
kin4 : , , , , , , , , ,

kingแก้ไข

king1 : ,
king2 : , , , , , , , ,
king3 :
king4 : , , , , , , , , 𡦃, , 𢐧, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kipแก้ไข

kip1 : , 𥈲

kitแก้ไข

kit1 :
kit3 : , , , 𡐤, , , , , , , , , , , , 𤂌, , , , , 𥜝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䤿, , , , , ,
kit6 :

kiuแก้ไข

kiu2 : , , ,
kiu3 : , , , , ,
kiu4 : , , , , , , , , , , , , 𣾷, 𤩝, , , , , , , , , 𧄍, , , , ,
kiu5 : , , , ,

koแก้ไข

ko1 : 𠹭,

koeแก้ไข

koe1 : ,

koekแก้ไข

koek3 : , , , , , , , , 𨚫
koek6 : , , , , ,

koengแก้ไข

koeng2 : ,
koeng4 : , , , ,
koeng5 : , , , , 𣚦, , , , , , , ,
koeng6 : ,

koiแก้ไข

koi2 : ,
koi3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kokแก้ไข

kok3 : , , 𡌃, , , , , , , , , , , , , 𢡱, , , , , , 㱿, , , , , 𤥢, , , , , , , , , , , , ,

kongแก้ไข

kong1 :
kong2 : ,
kong3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kong4 : , , ,

kuแก้ไข

ku1 : , , ,

kuiแก้ไข

kui1 : ,
kui2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kukแก้ไข

kuk1 : , , , , , , , ,

kungแก้ไข

kung1 :
kung2 :
kung4 : , , , , , 𠶥, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kutแก้ไข

kut3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kwaaแก้ไข

kwaa1 : , , , , , , , ,
kwaa2 : , ,
kwaa3 : , , , , , , ,

kwaaiแก้ไข

kwaai1 : , ,
kwaai2 :
kwaai3 :
kwaai4 : , , ,
kwaai5 : , , ,

kwaakแก้ไข

kwaak1 : 𡃈
kwaak3 : 𡃈

kwaanแก้ไข

kwaan1 : , , , , ,
kwaan2 : , ,
kwaan3 : , ,
kwaan4 :

kwaangแก้ไข

kwaang1 : , , ,
kwaang2 : ,
kwaang3 : ,

kwaatแก้ไข

kwaat1 : 𡁸

kwaiแก้ไข

kwai1 : , , , 岿, , , , , , , , , , , , , , , , ,
kwai2 : , , ,
kwai3 : 媿, ,
kwai4 : , , 𡋣, , 𡖂, , , , , , , , 𢹂, , , 𣋒, 𣿮, , 𤩸, , , , , , , 𧃍, , 𧤤, 觿, , , , , , , , , , 𩓚, , , , , , 𪆴
kwai5 : , , 觿

kwanแก้ไข

kwan1 : , , , , , 𡑔, , , , , , , , 𤍣, , 𤨾, , , , , 𧥺, , , 𨬌, , , , ,
kwan2 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
kwan3 : , 𠳁, , 𡝗, , 𣱣, , , , 𦴨
kwan4 : 𡢡, , , , , , ,

kwangแก้ไข

kwang1 :

kwikแก้ไข

kwik1 :

kwokแก้ไข

kwok3 : , , , , , , , , ,

kwongแก้ไข

kwong3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kwong4 : , , , ,

kwuแก้ไข

kwu1 : ,

kwuiแก้ไข

kwui2 :

kwunแก้ไข

kwun3 :

kwutแก้ไข

kwut3 : ,

kyunแก้ไข

kyun4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kyutแก้ไข

kyut3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫐆, , , , 𫔎, , , , , , , , , , , , , 𫛞