ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ke4 (จู้อิน ㄎㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ