ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

saaแก้ไข

saa1 : , 𠯢, , , , , , , , , , , , , , , 𧋊, , , 髿, , ,
saa2 : , ,
saa3 : ,

saaiแก้ไข

saai1 : , 𢳜, , , , ,
saai2 : , , , , , , , , , , , , , 𫍰, , , , ,
saai3 : , , , , , , , ,
saai4 : 𤿂,
saai5 : , ,
saai6 : ,

saakแก้ไข

saak1 :
saak3 : 𢱢, , ,

saamแก้ไข

saam1 : , , 𠚹, , , , , , , , , , 毿, , , , 縿, , , , , , , ,
saam2 : , , , , , , , , , ,
saam3 : , 𡜻, , , , ,
saam4 : , , , ,
saam6 : ,

saanแก้ไข

saan1 : , , , 𠮿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
saan2 : , , , ,
saan3 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𨥉, ,
saan4 : , , , , , ,
saan5 :
saan6 : ,

saangแก้ไข

saang1 : , , , , , , , ,
saang2 : , , , , , , , ,
saang3 :
saang6 :

saapแก้ไข

saap1 : , , ,
saap3 : , , , 𠸝, , , 𢶍, , , , , , , , , , , , 趿, , , , , , , , , ,
saap6 : 𤆣, ,

saatแก้ไข

saat1 :
saat3 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
saat6 :

saauแก้ไข

saau1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
saau2 : , , , , , , , , , , 𨈘, , ,
saau3 : , , , ,
saau4 : 𠿫, 𢶠, , 𥋘,

saiแก้ไข

sai1 : , 𠧧, , , , , , , , , , , , , , , 𦎾, 𦚵, , , 西, 𨬯
sai2 : 使, , , , 𧳅, , , 𩢲
sai3 : , 𠀍, , , 𡎎, , 婿, , , , , , 𦭓, , , ,
sai6 : , , , , , , , ,

sakแก้ไข

sak1 : , , ,
sak3 : , , ,

samแก้ไข

sam1 : , , , , 𡑕, , , , , , , , , 𣿯, 𤀻, , , , , , 𬘭, , , , , , , , , , 𨨥, ,
sam2 : , , , , , , , , , , , , 𤪺, , , , , , , , ,
sam3 : , , , ,
sam4 : , , , , , , , , , ,
sam6 : , , , , , ,

sanแก้ไข

san1 : , , , , , , , , , , 𣟕, , , , 𤒇, , , , , , , 𥭴, , , , , 𧊋, , , , , , , ,
san2 : 𠱸, ,
san3 : , , ,
san4 : 𠩐, , , , , , , , , , , , , , , , ,
san5 : , , ,
san6 : , , , ,

sangแก้ไข

sang1 : , 𡲥, , , , , , , , , , , , 𪊟,
sang2 : ,
sang3 : ,
sang6 :

sapแก้ไข

sap1 : , , 湿, , , , , ,
sap3 : , , , , , , , ,
sap6 : , , , , ,

satแก้ไข

sat1 : , , , , , , , , , ,
sat3 : , ,
sat6 : , , , ,

sauแก้ไข

sau1 : , , , , , , , , 𣘀, , , , , 𤨩, 𤪱, , , , , , , , , , 𦺋, , , , , , , , , , 餿, , , ,
sau2 : , , , , , , , , , 𢯱, , , , , , , , 𥈟, , , , , , , , , , , , 𫍲, , , , , 𩠐
sau3 : , , , 宿, , 𣵛, , , , , , , , , , , , , , , , ,
sau4 : , ,
sau6 : , , , , , 寿, , , , , ,

seแก้ไข

se1 : , , , , , , , , , ,
se2 : , , , , , , , , , , , , ,
se3 : , , , , , , , , , , , , , ,
se4 : , , , , , ,
se5 : 𠶈, , ,
se6 : , , , , ,

seiแก้ไข

sei2 :
sei3 : , , , , , 𦉪, , , , ,

sekแก้ไข

sek3 : , 𡃶, , ,
sek6 : 𠰴, , , , , , , , , , ,

sengแก้ไข

seng1 : , , , ,
seng2 :
seng3 : ,
seng4 : ,

seoiแก้ไข

seoi1 : , , , , , 尿, , , , , , , , 𤟠, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦷪, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
seoi2 : , , , , , , , , , , , ,
seoi3 : , , , 𡻕, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
seoi4 : , , , , , , , , , ,
seoi5 : , , , , , , , , , , ,
seoi6 : , , 𡑞, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥶙, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨪂, , , , , , ,

seonแก้ไข

seon1 : , , , , , 𢓭, , , , , , , , , , , , , , 𦴥, , , , ,
seon2 : , 𠱸, , , , , , , , , , , ,
seon3 : , , , , , , , , 𡡞, 𡥪, , 𢁅, 𢁉, , , 𣊬, , , , , , , 𤣲, 𤩥, , , , , , , , , , 𦴩, , , , , , , , , , 迿, , , 䪿, , , , ,
seon4 : , , , , , , , , , , , 𥌎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
seon5 : ,
seon6 : , , , , , 迿, ,

seotแก้ไข

seot1 : , , , , , , , 𣘚, , , , , , , , , , 𨄮, ,
seot6 : , , , 𤇍, , , , , 𦸇, , , , , ,

siแก้ไข

si1 : , , , , , , , , 𠫍, , , , , , 𠿁, , , 𡡒, , , , , , , 𢇁, 𢇃, , , 𢘜, , , , , , , , , , 𤞏, , , 𤠒, , , , , 𤩐, , , , , , , 𥯨, , , , , , , , , , , , 𦒈, 𦮂, , , , , 𧈛, , , , , , , , , , , , 𧩹, , , , , , , , , , , , 𩅰, , , , , 𫚕, , , , , , , , 𪀔, , 𪆓,
si2 : 使, , , , , , , 𫍰, 𧳅
si3 : 使, , , , , 𢇁, , , , , , , 𣳉, , , , , , , , , , , , , ,
si4 : , , , , , , , , , , , , , , , 𩶬, , ,
si5 : 巿, , , , ,
si6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥘅, , , , , , , , , , , , , , ,

sikแก้ไข

sik1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣈏, , , , , , , , , , , , , , , 𥇦, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sik3 : , ,
sik6 : , , ,

simแก้ไข

sim1 : , , ,
sim2 : , , , , , , , , , , , 𦖠, , , , , ,
sim3 : , , , , , ,
sim4 : , , 𣚞, , , , , , , , ,
sim6 : , ,

sinแก้ไข

sin1 : , , , , 𢱟, , , , 𣳈, , , , , , , , , , , , , , , ,
sin2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sin3 : , 𠜎, , , , , , , , 𥔱, 线, , , , , , , , 𨃩, , , , , , , , , , , , ,
sin4 : , , , , , , , , , ,
sin5 : , , , , ,
sin6 : , , , , , , , , , , , 樿, 𣺋, , , 𥖄, , , 𥛶, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨬢,

singแก้ไข

sing1 : , , , 𡉼, , , 𡟙, , , , , , , , , , , , , , , , 𥪕, , , , 𨛘, , , , ,
sing2 : , , , , , , , ,
sing3 : , , , , , , , , ,
sing4 : , , 𠄘, 𠉛, , , , , , , 𡷫, , , , , 𣲛, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sing6 : , , , , , 𣛮, , , 𦼦, , , , 𩦝

sipแก้ไข

sip3 : , 𠓼, , , , , , , , 𢶅, , , , , , , , 𤗈, , , , , , ,
sip6 :

sitแก้ไข

sit3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㳿, , , , , , , , , , , , , 𥜽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sit6 : , 𧵳

siuแก้ไข

siu1 : , , , , , , , , , , 𤄙, , , , 𤑳, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
siu2 : , , , , , , 𫍲,
siu3 : , , , , , , , , ,
siu4 : , , , , ,
siu6 : , , , , , , , , , , , , , , 𦘦, 𦹄, , , , ,

soแก้ไข

so1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 髿, 𩯕
so2 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
so3 : , , ,
so4 : ,

soeแก้ไข

soe4 : 𠿬, 𡄽

soekแก้ไข

soek3 : , , 𠸑, , , , , , , ,

soengแก้ไข

soeng1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨫢, , , , , , , , , , , , , , , , ,
soeng2 : , , , , , , , ,
soeng3 :
soeng4 : , , , , , , 𡣖, , , , , 𣙟, 𣻸, , , , , , 鲿,
soeng5 : , , , ,
soeng6 : , ,

soiแก้ไข

soi1 : 𢇁, , , , , , , , , ,
soi2 :

sokแก้ไข

sok3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦂗, , , , , , , ,

songแก้ไข

song1 : , , , , , ,
song2 : , , , , , , , , , , , , ,
song3 : , ,

souแก้ไข

sou1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
sou2 : , , , , , , , , , 𦺋, ,
sou3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

sukแก้ไข

suk1 : , , , , , , , , , , 宿, , , , , , , , , , , 𤢂, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
suk3 :
suk6 : , , , , , , , , , , , , 㻿, , , , , , , , , , ,

sungแก้ไข

sung1 : , , , , , , , , , , , 𥯆, , , , , , , , , ,
sung2 : , , , , , 𢥠, , , , , , , , , , ,
sung3 : , , , ,
sung4 : , , , 𩻃

syuแก้ไข

syu1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨥤, ,
syu2 : , , , , ,
syu3 : , 𡜐, , , , , , , ,
syu4 : , , , , , , , , , ,
syu5 : , , ,
syu6 : , , , , , , 𣗳, , , , , , , , ,

syunแก้ไข

syun1 : 𠊿, , , , , , , , , , , , 𤚗, , , , , , , , , 𦺈, , 𧪾, , , , , 𪊴
syun2 : , , , , , , , , 𣉖, , , , , , , ,
syun3 : , , , , , , ,
syun4 : , , , , , , , , 𤩅, 𤩷, , 𤪓, 𤪻, 𤫀, , , , , , , , , , 𦩂, , , , , , , , , ,
syun5 : , ,
syun6 : , , , , , ,

syutแก้ไข

syut3 : 𠽌, 𡠭, , , , , , , , , ,