ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

sai1 (จู้อิน ㄙㄞ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ sāi