ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

sou3 (จู้อิน ㄙㄡˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ sǒu