ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

si3 (จู้อิน ㄙˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ